Kistelepülések a főszerepben

Való Világ
Folyamatosan bővül a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó pályázatok köre, már sportparkok létesítésére is pályázhatnak az ötezer fősnél kisebb települések. De egyéb kezdeményezések is segítik a falvakat, a Belügyminisztérium például a helyi gazdaság fejlesztését célzó pilotprojektet hirdetett számukra.

VIDÉKFEJLESZTÉS

Nemcsak gőzerővel zajlik a Magyar Falu Program lebonyolítása, de a legújabb kormánydöntések értelmében jelentősen bővült is az igényelhető támogatások köre. Gyopáros Alpár kormánybiztos legutóbbi bejelentése szerint például immár sportparkok létesítésére is pályázhatnak az ötezer fősnél kisebb települések, a vidék megtartóképességének erősítését célzó kezdeményezés keretében. Ez jelen állás szerint kétszázötven önkormányzatot érint. Többségük negyven, míg hét helyhatóság hetven négyzetméteres sportparkot alakíthat ki, erre összesen kétmilliárd forint jut még az idén.

 

KITERJESZTETT PÁLYÁZAT

A program teljes költségvetése egyébként százötvenmilliárd forint, s jövőre is hasonló nagyságrenddel lehet számolni. Ebből jut a falusi CSOK-ra és jelentős útfelújításokra is, az említett forrás azonban a kifejezetten az életminőség javítását célzó hetvenötmilliárdos kerethez tartozik. Ennél a programelemnél már öt pályázati határidő lejárt, sőt döntés is született a nyertesekről. Ezek a következők: önkormányzati és egyházközségi közösségi terek, orvosi rendelők fejlesztése, orvosi eszközök beszerzése, valamint sportparkok megvalósítása. Úgy tudjuk, jelenleg az óvodafejlesztési pályázatok kiértékelése zajlik, az ötmilliárdos keretre összesen 483 önkormányzat jelentkezett be. Vagyis jelentős az érdeklődés.

Gyopáros a minap felsorolta a további, még nyitott opciókat: falu- és tanyagondnoki szolgáltatások támogatására buszbeszerzés, belterületi közterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzése, önkormányzati utak felújítása, járdaépítés, egyházi és önkormányzati temetők fejlesztése, polgármesteri hivatalok, faluházak felújítása, óvodaudvarok rekonstrukciója és óvodai sportprogramok megvalósítása. Ami pedig a legfrissebb adatokat illeti: a csaknem 2900 jogosult település közül mintegy 2800, közel 1100 egyházközség már kifejezte érdeklődését a program iránt. 92 százalékuk legalább egy felhívásra be is nyújtotta a pályázatát, és 55 százalékuk már nyert is forrást a meghirdetett településfejlesztési és közösségi célok megvalósítására. 

Ugyanakkor információink szerint folyamatos az egyeztetés a program esetleges bővítéséről, ennek nyomán pedig a kormány döntött bizonyos uniós források megnyitásáról is. A konzultációk során leginkább a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos gondok merültek fel igényként az önkormányzatok részéről, erre a célra az eredeti meghirdetés szerint nem lehetett pályázni. Most annyi változott, hogy „sikerült kijárni”: a Településfejlesztési Operatív Program, azaz a TOP terhére a Magyar Falu Programmal összhangban is elérhető legyen ilyen célú forrás a kistelepülések számára. A teljes keret mintegy 37,468 milliárdot tesz ki, ami hatalmas összeg – hívta fel a figyelmet egy nyilatkozatában a kormánybiztos.

Emellett a kistelepülések immár bölcsődefejlesztési támogatásra is aspirálhatnak, erre 70,586 milliárd jut. A vonatkozó határozat szerint a kormány „egyetért a TOP területén lévő 5000 fős és ez alatti lakosságszámú településeken újonnan létrehozandó, bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, minibölcsőde) megvalósításának és meglévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, minibölcsőde) férőhelybővítésének a támogatásával”. A tájékoztató alapján lehet pályázni felújításra, korszerűsítésre (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), átalakításra, bővítésre, indokolt esetben ingatlankiváltás révén megvalósuló új építésre is. A pályázatokat egyébként továbbra is gyorsan, hatvan napon belül elbírálják, a támogatói okirat hatálybalépésétől pedig legfeljebb tizennyolc hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.

 

FEJLESZTÉSI CSOMAG

Ugyancsak a településeket célozza a Belügyminisztérium „hagyományos” fejlesztési tendere, melynek eredményét szintén a napokban ismertette a kormányzat. Ezen ezúttal 266-an nyertek. Az önkormányzatok út-, járda- és hídfelújításra, sportlétesítmények, illetve kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére pályázhattak. Ezt a lehetőséget egyébként a tárca évente akár többször is meghirdeti. A legújabb körben 153 településen valósul meg út-, járda- vagy hídfelújítás, 28 helyen óvodai, iskolai vagy sportinfrastruktúra-fejlesztés, 85 településen pedig a kötelező feladatellátást szolgáló intézmények, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények újulhatnak meg. Pogácsás Tibor államtitkár a bejelentésen tudatta azt is, hogy 23 közös önkormányzati hivatal épületének a renoválása is megvalósulhat. A kétmilliárdos keretet jócskán meghaladó igény érkezett. Úgy tudjuk, senki sem kapott elutasító határozatot, a most „hoppon maradt” pályázatokat a költségvetés teherbíró képességének a határáig ismét elbírálják. S miután a gazdasági növekedés a vártnál is jobban alakul, joggal lehetnek optimisták az érintettek.

 

GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK

Mindezt kiegészíti a helyi gazdaság fejlesztését célzó pilotprojekt, amelyet egyelőre ötven helyhatóságnál alkalmaznak, s ugyancsak a belügyi tárca felel érte. A részletekről Pintér Sándor miniszter személyesen tájékoztatta a polgármestereket – akiknek a többsége hamarosan megméretteti magát az október 13-i önkormányzati választáson. A hivatalos közlés szerint a program célkitűzése olyan gazdaságélénkítő csomag indítása, amely hatékonyan járul hozzá a kedvezményezett térségek gazdasági, munkaerőpiaci hátrányainak a csökkentéséhez, a helyi foglalkoztatás bővítéséhez, a vidék lakosságmegtartó képességének növeléséhez. A tárcavezető kiemelte: cselekvési pontként jelölte meg a teljes települési foglalkoztatottság elérését, a Start szociális szövetkezetek létrehozását, valamint a piac igényeit figyelembe vevő, azt kiszolgáló képzések indítását. „De a siker kulcsa az önök kezében van” – üzente a településvezetőknek. Az eseményen Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár a jó gyakorlatok közül emelt ki példákat, számos sikeresen működő állattartó programra, tej- és húsfeldolgozó üzemre, gyümölcs- és zöldségfeldolgozóra hívta fel a figyelmet. 

Mindezek mellett a leghátrányosabb 300 – első körben 31 – önkormányzat számolhat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és más segélyszervezetek közreműködésével megvalósuló, most induló program lehetőségeivel is. Vagyis az évek óta futó Modern Városok Programmal párhuzamosan a kormány egyre nagyobb figyelmet szentel a kisebb településeknek.

 

Borítóotó: Hagyományőrző huszárok felvonulása Pilisszentkereszten. A magyar falvak többféle fejlesztési forrásra pályázhatnak