Több mint ráncfelvarrás

Szerintem

Két dolgot sose bizonygass: a fiatalságod és a befolyásod – tartja a mondás. Egy újság esetében pedig a megújulást nem érdemes hosszan magyarázni. A legjobb, ha ezeket a dolgokat mindenki magától észreveszi.

Mégsem kerülhetjük meg a kérdést, milyen is lesz az idén 60 éves, megújult Figyelő.

Bár az újat manapság szokás a jó szinonimájaként használni, ez csak akkor igaz, ha nem veszítjük el a meglévő értékeket. A Figyelő az igényesség, a pontosság és a hitelesség szinonimája volt és marad. Ahogy az újság előtt álló feladat is változatlan: tudósítsunk a legfontosabb gazdasági, politikai és társadalmi történésekről, elemezzük és értelmezzük a változásokat. Változásból pedig van épp elég.

A megújult lap célja, hogy a körülöttünk lezajló gyors geopolitikai, technikai, kulturális átalakulás irányát és mélységét feltárja. Ahogy a hétköznapok során is tapasztaljuk, hogy az élet egyes területei között elmosódnak a határok, úgy véljük, a Figyelő sem cövekelhet le a gazdasági témáknál, és érdemes szélesebbre nyitni a látóterét. Aligha érthetők a gazdasági élet folyamatai a politikai, társadalmi és kulturális kontextus nélkül.

A változás nem légüres térben zajlik, hanem emberek, üzleti vállalkozások, államok, civilizációk egymás közti vetélkedésében. Nem hiszünk a mindentől független, semleges megfigyelő pozíciójában. A közkeletű vélekedéssel ellentétben a tények nem beszélnek magukért. Ahhoz, hogy ne vesszünk el az egymással küzdő érdekek tusakodásában, szükség van egy szilárd pontra, ahonnan szemléljük és értékeljük a világ eseményeit. Lapunk esetében ez a pont a nemzeti érdek, a magyar emberek, fogyasztók, családok, vállalkozások érdeke. Tesszük mindezt méltányosan és mértékletességgel.

Merész vállalkozás lenne számba venni korunk összes kihívását, de a trendek világosan látszanak. A globalizáció, amely az elmúlt évszázadban soha nem látott gazdagságot hozott a nyugati félteke számára, ma terrorizmus, klímaváltozás és népvándorlás formájában egyre inkább érezteti negatív hatását. Az európai kontinens demográfiai hanyatlása a jóléti ellátórendszereket és a munkaerőpiacot helyezi egyre nagyobb nyomás alá. Az infotechnológia teljes iparágakat alakít át, leértékel tegnap még fontosnak tűnő ismereteket, a biotechnológia jelentette lehetőségek pedig szinte nap mint nap szembesítenek minket húsba vágó etikai kérdésekkel.

Többek közt ezekre az izgalmas kérdésekre keressük a válaszokat. Mert a válasz csak akkor fontos, ha a kérdés jó.

Ezek is érdekelhetnek

További híreink