Klímaváltozás és népességnövekedés

Számláló
Aggasztó összefüggés fedezhető fel a klímaváltozás és a népességszaporulat között a világban. Azokon a helyeken várható a legdrámaibb klímaátalakulás, amelyeken a népességszaporulat a legnagyobb. Azaz önmagukat erősítő, pusztító folyamatok gyorsulhatnak fel, emberek tíz-, vagy akár százmilliói lesznek kénytelenek elvándorolni élhetőbb vidékekre, országokba.

Európának a szomszédos Afrikára kell figyelnie, ahol a következő évtizedekben a lakosságszám várhatóan ugrásszerűen megnő. Becslések szerint 2015 és 2050 között a világ lakossága várhatóan 2,4 milliárd emberrel emelkedik, ennek több mint felét az afrikaiak adják. A gazdasági növekedés ezzel nem tart lépést, vagyis a fekete kontinensen nem csökken a szegénység. Ez önmagában tragikus fejlemény, de ha hozzábesszük a klímaváltozást, az amúgy is szűk erőforrások, mindenekelőtt az ivóvíz drámai csökkenését, akkor a helyzet csaknem reménytelen. A mind hatalmasabbra duzzadó tömegek várhatóan északra, Európa felé húzódva keresnek menedéket a forróság, a vízhiány és a nincstelenség elől.