Igazítana a vidékfejlesztési pénzeken a MOSZ

Pénz beszél
Nem a gazdák elvárásai szerint alakult eddig a Vidékfejlesztési Program végrehajtása, a forrásfelhasználás nehézkes, ezért még a program lezárása előtt változtatni kellene a kialakult gyakorlaton – javasolja a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége.

FORRÁSELOSZTÁS

A költségvetési törvényben előirányzott uniós, 2014–2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) kifizetési tervei eddig egyetlen évben sem teljesültek – állítja Nagy Tamás, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke. Mint kifejtette, a VP a 2014–2020 közötti időszakban 1332,5 milliárd forint kifizetést tesz lehetővé, ebből mostanáig mintegy 450 milliárd forint lehívására került sor. Ráadásul – miközben a kormányzati tervek szerint 2019 végén, 2020 első fél évében hívnák le a beruházási támogatások egy nagyobb szeletét – a 2020. évi költségvetés ez évhez képest 70 milliárd forinttal kisebb kifizetési előirányzattal számol. Ez forrásvesztést is előrevetíthet, amit a MOSZ szerint mindenképpen el kellene kerülni – hívta fel a figyelmet az elnök. Ugyanakkor a MOSZ egyetért az Agrárminisztérium azon álláspontjával, hogy a magyar mezőgazdaság leszakadása csak a modernizáción keresztül állítható meg, a VP végrehajtásának eddigi gyakorlata ugyanakkor e cél megvalósítása ellen hat – véli a MOSZ elnöke. Mindeközben – tette hozzá – az uniós támogatások hatékony és maximális lehívása alapvető magyar érdek. Ahhoz azonban, hogy ezen érdekek megvalósulhassanak, a VP eddigi gyakorlatát érdemben felül kell vizsgálni, gazdabaráttá szükséges tenni. A program lezárásáig hátralévő időben mindent meg kell tenni a láthatóan több jogcímen is beragadó, illetve rosszul tervezett források átcsoportosítása és gazdabarát elköltése, a források maximális lehívása érdekében – hangsúlyozta a MOSZ elnöke.

Nagy Tamás emlékeztetett arra, hogy a szövetség már 2016-ban felhívta a figyelmet a program végrehajtásával kapcsolatos problémákra. Három éve is egyértelműen látszott, hogy a pályázati kiírások nem minden esetben átgondoltak, emiatt sokszor módosították is őket, az elbírálásuk pedig már akkor is csúszásban volt, az esetek többségében másfél, két év kellett ehhez – emlékeztetett a MOSZ elnöke. Azóta nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdák – a jogalkotási hibákra és az irányító hatóság egyes intézkedéseire visszavezethető okokból – egyes nekik megítélt támogatásokhoz mind a mai napig nem jutottak hozzá. Ennek tipikus esete az állatjóléti támogatásnak nevezett jogcím. Ugyan az idevonatkozó kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy a kifizetési kérelmet csak támogatói döntés alapján lehet benyújtani, ennek kapcsán csak – jogforrást nem jelentő – közleményben közölték, hogy az elbírálástól függetlenül minden gazda nyújtsa be e jogcímen a kifizetési kérelmét.

A MOSZ többször kezdeményezte a pályázatok elbírálásának gyorsítását és egyszerűsítését, ahogyan arra más területeken is sor került. A VP rendszerének átalakítása, a jogszabályi környezet megváltoztatása következtében ráadásul az egyébként sem elégséges fejlesztési támogatásokat társaságiadó-fizetési kötelezettség terheli – mutatott rá Nagy Tamás. A szövetség felvetésére a Pénzügyminisztérium a probléma jogosságát elismerte, és egyidejűleg felhívta a figyelmet arra, hogy a megoldás a Vidékfejlesztési Államtitkárság és a Miniszterelnökség kezében van. 

A MOSZ-nak alapvetően az a baja, hogy a kormányzatnak korábban már egyszer sikerült összehoznia egy jól működő pályázat elbírálási rendszert, amelyben mindenki megtalálta a számítását. Ám a korábbi szisztémát úgy változtatták meg, hogy szétválasztották a termelői csoportok elismerését és támogathatóságának megállapítását, azaz a támogatási pályázatok elbírálását. Van, amikor a termelői csoportok támogathatóságának megítélése és a pályázatok elbírálása között két év telik el. 

A VP lezárásáig hátralévő időszak kevés a problémák teljes körű rendezésére, ám a MOSZ reméli, hogy legújabb javaslatai azért megvalósíthatók és érdemben segíthetik a program végrehajtását. Javasolják például, hogy soron kívül mérjék fel a „bentragadó” forrásokat, és ezeket egyszerűsített pályázati formában, fejlesztési célokra, soron kívül hirdessék meg a gazdálkodóknak. Azt is indítványozzák, hogy a fejlesztési támogatások megadóztatását jogszabályi módosítással töröljék el. Soron kívül folyósítsák az érintett gazdálkodóknak az elmaradt, de őket jogosan megillető támogatásokat, illetve a minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok támogatását. Rendezni kellene a több mint kétéves csúszás miatt a termelői csoportoknál előállt támogatáslehívási problémákat is, valamint a támogatott szaktanácsadó rendszer feltételeit. A szövetség reméli azt is, hogy sikerül levonni a tanulságokat a 2014–2020 közötti VP végrehajtása során felszínre került nehézségek kapcsán, és a 2020 utáni program végrehajtásakor ezek már megelőzhetők lesznek.