Nem kell a Kalózpártnak a Mária-oszlop

Mátrix
Az 1650-ben felállított, 1918-ban ledöntött Szeplőtelen Szűz Mária-szobor rekonstruált változatának a visszaállítását a katolikus körök támogatják, míg több szervezet ellenzi azt. A visszás helyzetet jól érzékelteti, hogy a belvárosi tanács korábban jóváhagyta az oszlop visszahelyezését, de ezt a döntést a városi önkormányzat felülbírálta.

EGY PRÁGAI SZOBOR VISZONTAGSÁGAI

A protestánsok és a katolikusok közötti konfliktusként (valamint az abszolutizmus bevezetésére törekvő Habsburg-dinasztia és a rendek szembenállásából) indult harmincéves háború utolsó mozzanataként 1648-ban egy svéd sereg ostrom alá vette Prágát. A védősereg és a helybéli lakosság azonban megvédelmezte a várost.

E győzelem emlékére a csata után két évvel a prágai Óvárosi téren ünnepélyesen felállították Szeplőtelen Szűz Mária oszlopon elhelyezett szobrát. A 16 méter magas, homokkőből készült oszlop körül négy angyal alakját is elhelyezték. Ez a szoboregyüttes az egyik leghányatottabb életű műalkotás Csehországban. 1757-ben porosz ágyúgolyó találta el. 1904-ben az oszlop javításához készült állványzat dőlt a tövében álló szobrokra.

 

az ellopott fej egy régiségboltból került elő

Már a XIX. században megjelentek olyan vélemények, hogy igazából a Habsburgok elnyomásának a jelképe, illetve a cseh rendek vereségével végződött fehérhegyi csatára akarja emlékeztetni a prágaiakat. Ezzel magyarázható, hogy amikor 1918. október 28-án a fővárosban, egy Vencel téri nagygyűlésen bejelentették Csehország kilépését a Habsburg Birodalomból, és gyakorlatilag megalakult Csehszlovákia, néhány napra rá, november 3-án prágaiak egy csoportja ledöntötte a műemléket. Az akciót egy közismert fővárosi bohém, Franta Sauer – mellesleg a Švejk írójának, Jaroslav Hašeknek a jó barátja – szervezte meg, és sokáig büszke volt erre, de nem sokkal 1947-ben bekövetkezett halála előtt megbánta, s a gyóntató paptól feloldozást kért a tettéért.

A múlt század húszas–harmincas éveiben többször is felvetődött a gondolat, hogy helyre kellene állítani az alkotást, de a politikai helyzet minden alkalommal közbeszólt. A kommunista puccsot követően pedig az ügy hosszú időre lekerült a napirendről, sőt többeket azok közül, akik 1945 után gyűjtést szerveztek és agitáltak a felújítás mellett, börtönbe zártak. Amerikában élő cseh emigránsok 1955-ben közadakozásból elkészíttették az eredeti Mária-szobor carrarai márványból készült másolatát, amely 1993-ig Illinois állam egyik kolostorkertjében állt. Csehország megalakulása után Prágába szállították, és jelenleg a Strahovi kolostor udvarán tekinthető meg mint „a száműzetésből hazatért” Szűz Mária.

A Mária-szobor fejét valaki magával vitte 1918-ban, ez egy prágai régiségboltban bukkant fel 1957-ben. A Nemzeti Múzeum megvásárolta és a prágai kiállítási központ kőtárában helyezték el, további maradványokkal: a megrongálódott angyal- és ördögszobrokkal, a korinthoszi oszlopfővel stb.


Az 1918-ban ledöntött mária-oszlop. A rekonstrukciójához Petr Váňa a saját költségén, indiából hozatta a kőzetet

civilek és protestáns lelkészek tiltakoznak

Az 1989-es bársonyos forradalmat követően aláírásgyűjtés indult a műalkotás felújításáért. 1993. november 2-án a megújult oszlop alapkövét az Óvárosi tér kövezetébe helyezték s felszentelték. A kőbe csehül, németül, latinul és angolul a következő szöveget vésték: „Itt állt és ismét állni fog a Mária-oszlop.” Nem sokkal később a főpolgármesteri hivatal elrendelte a szöveg egy részének – „és ismét állni fog” – az eltávolítását. Akkoriban a cseh és a külföldi lapok is fényképes cikkekben számoltak be az esetről.

1997-ben pályázatot írtak ki az eredeti szobor másolatának az elkészítésére. Ezt Petr Váňa szobrászművész nyerte meg, aki húsz éven át dolgozott rajta. Sok helyen keresett megfelelő homokkövet, amely tartós és olyan minőségű, mint amilyen az eredeti volt. A korinthoszi oszlop alsó részéhez szükséges rózsaszínű kőzetet végül Indiában találta meg, ezt a saját költségén szállíttatta Csehországba. Ehhez felesége vidéki házát is el kellett adniuk. A szobrász egyébként ingyen vállalta a műalkotás elkészítését, munkáját néhány megszállott kőfaragó segítette. A szoboregyüttes egyes részeit különböző helyeken őrzik, Szűz Mária szobrát a Týn-templom oldalsó bejáratánál helyezték el.

Mintegy kétszáz elem a jaroměři kőtárban várt sorsa jobbra fordulására, egészen 2019 júniusáig, amikor is hajóval a Moldva folyón Prágába szállították. Az össztömegük mintegy hatvan tonna, és egyelőre a hajón találhatók. A szobrász korábban abban bízott, hogy hamarosan engedélyezik a Mária-oszlop visszahelyezését, és mivel az idő sürgette, munkatársaival elkezdték a kockakövek eltávolítását. Viszont a városi rendőrség egy járművel elállta az utat, emiatt mindent kézzel kellett cipelniük. Időközben több tucat civil és protestáns lelkipásztor a szobor helyreállítása ellen nyújtott be petíciót, s a kalózpárti vezetésű főpolgármesteri hivatal is nehezen értelmezhető döntést hozott: a korábbi engedélyt megsemmisítette és a szoborállítókat felszólította, hogy az Óvárosi tér kövezetét helyezzék vissza eredeti állapotába.

 

Borítófotó: Prága óvárosa, középen husz jános szoborcsoportjával. ennek a közelében állt, és oda is helyeznék vissza a mária-oszlopot