Tehetséggondozás felsőfokon

Hírek Figyelo.hu
Orbán Balázs a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány közérdekű vagyonkezelői alapítvánnyá alakulásáról, a vidéken nyíló oktatási központokról, a Libriben tervezett kisebbségi tulajdoni hányadról és a Rubicon Intézetről beszélgettünk az MCC kuratóriumi elnökével.

– Mi az MCC küldetése? Az elmúlt huszonöt évben hány diák, hallgató vett részt a tehetséggondozó programjaikon?

– Filozófiánk lényege, hogy a tehetséges és ambiciózus magyar fiatalok elől el kell bontani a korlátokat annak érdekében, hogy minden egyes gyerek be tudja futni azt a pályát, amely neki rendeltetett. Célunk pedig, hogy pár évtized múlva is legyen olyan vezetőréteg a Kárpát-medencében, amelyiknek nemzetközi tapasztalata és versenyképes tudása van, miközben magyarul érez és gondolkodik. Az MCC révén az elmúlt két és fél évtizedben már több helyen elindult az általános és középiskolásokkal foglalkozó program, Budapesten és Kolozsváron az egyetemi oktatás, a különböző vezetőképzések. Az a több ezer gyerek, aki már eddig is részt vett ezekben az ingyenes programokban, úgynevezett tutoriális rendszerben működő, egyénre szabott, készségfejlesztés-alapú és gyakorlati képzést, külföldi ösztöndíj-lehetőséget, karrierindítási segítséget és egy vidám, értékalapú közösséget kapott. Most ezt szeretnénk még több fiatal számára elérhetővé tenni, valamint a korábbiaknál is több erőforrást és tudást fektetni a képzésekbe.

– Egy augusztusi kormányhatározat szerint több mint 36 milliárdos dotációt kapott az MCC. Mire fordítják ezt az összeget?

– A mostani körülbelül 2000 általános és középiskolás számát 8000 fölé, a 200 egyetemistáét pedig 1500-ra szeretnénk növelni, továbbá arra törekszünk, hogy az egész Kárpát-medencében mindenhol, összesen 35 helyen legyen jelen az intézmény. Azt szeretnénk, hogy ezekben a városokban a képzéseink mindegyike vagy legalább nagy része elérhető legyen, mégpedig olyan központi helyszínen, amely egyébként is meghatározó az adott település kulturális és közösségi életében. Ennek a projektnek komoly infrastruktúra- és működésiköltség-igénye van, így minden támogatást és egyéb bevételt erre fordítunk majd.

– A Mathias Corvinus Collegium az Országgyűlés döntése alapján közérdekű vagyonkezelői alapítvánnyá alakult. Mi a konstrukció lényege?

– Két olyan problémát látok idehaza, amelyre ez a konstrukció megoldást jelent. Az egyik, hogy a köz- és felsőoktatásban teljesen véletlenszerűen, az intézmények elkötelezettségének és pénzügyi lehetőségeinek a függvényében alakultak ki olyan programok és szervezetek, amelyek külön is foglalkoznak a legtehetségesebb diákokkal. Mi minden ilyen kezdeményezésnek örülünk, de a magyarok nem engedhetik meg maguknak, hogy az erőforrásaik szétaprózódjanak, ezért van szükség egy olyan nagy nemzeti tehetséggondozó intézményre, amely – anyagi és társadalmi háttértől függetlenül – minden fiatal számára nyitott, elérhető, s amely képes rendkívül magas színvonalon, nemzetközi beágyazottsággal dolgozni. A másik, hogy miközben a tehetséggondozás nem pártpolitikai, hanem közös, nemzeti ügy, a politikai váltógazdálkodás okozta szervezeti és anyagi kiszolgáltatottság rányomta a bélyegét a tehetséggondozási munka minőségére. A közérdekű vagyonkezelői alapítvány feladata, hogy a rendelkezésre álló vagyont kezelje, s annak hozamaiból működtesse azt a közcélú szakmai projektet, amelyet az alapító okiratában rögzítettek. A közérdekű vagyonkezelői szerkezetnek köszönhetően az MCC önállóan, értékalapon, külső behatástól mentesen teheti ezt meg. A mienkénél szerencsésebb történelmi fejlődésű államokban ez a modell hosszú ideje létezik. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy ma már ez az ország is tart ott, hogy képesek vagyunk létrehozni ilyen konstrukciókat.

– Az MCC – ugyancsak egy törvényhozási döntéssel, a Corvinus Egyetem mintájára – megkapta a Mol Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényeinek a 10-10 százalékát, és szavazati jogot is szerzett a két tőzsdei vállalatban. Már a 2019-es év utáni osztalékra is jogosulttá váltak. Mire használják a hozamokat?

– Nagyon szorítunk ennek a két nemzeti zászlóshajó cégnek, amelyet olyan emberek irányítanak, akik az MCC-s hallgatók számára is példaképek. Az elmúlt 15 esztendő adatait átböngészve azt látjuk, hogy nagyon változó a hozam, amely egy ilyen részvénypakett után jár, így a következő években elsősorban tartalékot szeretnénk képezni belőle, valamint olyan befektetéseket eszközölnénk, amelyekből évtizedek múlva is tudjuk finanszírozni az alaptevékenységünket. Nálunk minden forint a tehetséggondozás és az azzal összefüggő szellemi építkezés ügyére megy majd el.

– Az államtól az MCC megkapta az eddig is használt I. kerületi ingatlanjait. Ezeket is felújítják?

– Igen, többek között ez lesz az egyik nagy infrastrukturális beruházás, amelybe még az idén belefogunk. Az alapítvány néhány évre elköltözik a Gellért-hegyről. A korábban a Munkásőrség Országos Parancsnokságaként funkcionált, az azóta végzett felújítások ellenére is borzalmas műszaki állapotban lévő és kifejezetten ronda épületet elbontjuk, s nyílt pályázat keretében kiválasztott tervek alapján újat húzunk fel. Modern oktatási és kollégiumi épületet tervezünk, amely jobban illeszkedik a tájba, zöldebb és fenntarthatóbban működtethető. Az épített környezet minősége igenis hat a gondolkodásunkra, ezért nekünk a munkásőrkaszárnya helyett olyan miliőt kell létrehoznunk, ahol a tehetség kibontakozhat és a nemzeti felemelkedés gondolata szárba szökhet.

– Az állam vidéken több – üresen álló – városközponti ingatlant is biztosít az MCC számára. Mikor kezdődnek a felújítási munkák, hol indítanak egyetemi programokat, általános és középiskolásokat képző központokat? A vidéki hálózat bővítése milyen előnyökkel jár az adott településeknek?

– Magyarországon belül minden megyei jogú városban szeretnénk jelen lenni minimum általános és középiskolásoknak szóló projekttel, a helyi szellemi élet számára vonzó rendezvényekkel, valamint a nagyobb egyetemi városokban, így Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Győrben és Miskolcon bentlakásos programot is indítunk. Eddig is több településen ismerték és szerették a projekteket, a gyerekek, a szülők mindig nagyon szoktak örülni nekünk. Az iskolák és az önkormányzatok pedig mindenhol kiváló partnerek. A most megkapott, jellemzően lerobbant állapotú, évek vagy évtizedek óta kihasználatlan épületeket megmentjük, felújítjuk s újra a városok szellemi, oktatási vérkeringésének a részévé tesszük. A bővítés az első hullámban tíz új településen, legkésőbb jövő szeptembertől indul, s ezzel párhuzamosan elkezdődik az ingatlanok renoválása is.

– Az új központok nyitása után hány diák vehet részt a képzéseiken?

– A teljes operáció felállítása esetén egyszerre tízezer gyerek vehet részt ingyenesen az egyes programokban a Kárpát-medence legkülönbözőbb pontjain, minden magyarországi megyeszékhelyen, valamint a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, a Délvidéken és Bécsben. Azt szeretnénk, hogy minden magyar fiatal – születési helytől és anyagi lehetőségektől függetlenül – hozzáférjen az ingyenes tehetséggondozási projektjeinkhez. Az első hónapokban főállású akadémiai stábot hoztunk létre, elindult a külföldi ösztöndíjprogram és a karrieriroda, megérkeztek az első külföldi kutatók, több helyen indult és bővült a képzés. A legnagyobb szakmai kihívás számunkra az lesz a közeljövőben, hogy a most nyíló új helyszíneken is képesnek kell lennünk a mi módszereinknek megfelelő, ugyanolyan magas színvonalú, de nyilvánvalóan a helyi adottságokra is figyelemmel lévő képzést indítani. Utána ezeket úgy összekötni egymással, hogy a nálunk tanító külföldi és magyar oktatók, valamint az alkalmazott oktatási és nevelési módszerek szempontjából legyen egymásra hatás a különböző helyek között, hiszen ennek továbbra is egy jó értelemben vett franchise-rendszernek kell lennie.

– Az ellenzéki sajtót bejárta, hogy még balatoni kikötőt is kap az MCC az államtól. Mit terveznek Révfülöpön, milyen állapotban van a nyaralókomplexum?

– Ebben a tehetséggondozási modellben szükség van egy olyan képzési központra, ahol az egymástól távol eső városokban, különböző programokban részt vevő fiatalok hosszabb időt együtt tölthetnek, egy helyen, egy időben tanulhatnak, találkozhatnak egymással. Emellett rengeteg néhány napos, intenzív vezetőképzést is szervezünk, amelyeket szintén csak ilyen környezetben lehet hatékonyan megvalósítani. Erre az egész évben kihasználható gyerektábor-oktatási központ funkcióra a most lepusztult, évek óta használatra alkalmatlan állapotban lévő révfülöpi helyszín – alapos felújítás után – kifejezetten alkalmas lesz, a hozzá tartozó létesítmények hasznosítása révén pedig a fenntartható üzemeltetés irányába lépünk.

– Az MCC miért akar belépni a hazai könyvpiacra, mi a cél a Libri-Bookline Zrt.-ben (illetve a Libri-Bookline csoportban) kisebbségi tulajdonos Axialis Holding Zrt. megvásárlásával? A kisebbségi tulajdoni hányaddal milyen jogosítványokat szereznének a Libriben?

– Hiszünk a könyv és az olvasás erejében, amely a XXI. században is a szellemi építkezés és a tehetséggondozás tartópillére lesz. Így kézenfekvő, hogy ha alkalom adódik arra, hogy Magyarország piacvezető, üzletileg is nagyon sikeres könyvkiadó és -terjesztő hálózatával szövetkezni tudunk, azzal élni kell. Amennyiben létrejön a tranzakció, a többségi tulajdonossal együttműködésben tervezzük működtetni a hálózatot. Ennek feltételei jogilag adottak, az üzleti eredmény pedig akkor nem valamilyen magánszereplő javát, hanem a legtehetségesebb gyerekek előrejutásának nemzeti ügyét szolgálja majd. A tervünk az, hogy tovább modernizáljuk, erősítjük és bővítjük a hálózatot, s reményeink szerint terjeszkedésre is lesz lehetőség a jövőben.

– Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója Rubicon Intézet néven történelmi think-tanket alapított, amely megvásárolta a Rubicon folyóirat archívumát, stratégiai megállapodást is kötöttek a magazinnal. A think-tank fogalma Magyarországon a politikából ismert. Mi a stratégiai céljuk az intézettel? A jobboldali politikai pártok gondolkodására is hatással kívánnak lenni?

– A think-tankek nem csak a politikában ismertek. Ezek olyan intézmények, amelyek úgy képesek elismert szakmai és tudományos teljesítményt nyújtani, hogy az nem csupán egy szűk közeg, hanem a szélesebb közvélemény számára is befogadható. Ezért az ilyen agytrösztök szakmai eredményei, kutatói sűrűn megjelennek a médiában, plusz sokféle kiadványt készítenek, sokakat érdeklő aktualitásokkal kapcsolatos konferenciákat szerveznek, könyveket adnak ki, de nem veszik át a politika szerepét. Ha már szóba került: az MCC-nek is lesz ilyen feladata. Corvinak.hu címen saját multimédiás online tudásmagazint indítottunk, nemzetközi konferenciát szervezünk, mert azt szeretnénk, hogy az itt oktatók véleménye, világlátása, kutatásai minél szélesebb körben ismertek legyenek. A Rubicon a történelmi ismeretterjesztés mindenki által elismert, nagy presztízsű fóruma. Jó hír, hogy most már saját műhelymunka is kapcsolódik hozzá!

(Borítókép: Kőhalmi Péter)