Szabályszerű volt a tavalyi forrásmegosztás

Hírek figyelo.hu

Az Állami Számvevőszék elvégezte a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek tavalyi évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának ellenőrzését.

A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető adó- és egyéb bevételek körét, illetve a részesedési arányokat a forrásmegosztási törvény határozza meg. A törvény azt is előírja, hogy a fővárosi önkormányzat tárgyévre vonatkozó hatályos forrásmegosztási rendeletét az Állami Számvevőszék évente felülvizsgálja, és értékeli a Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok közötti helyi adóbevételekhez kapcsolódó elszámolások megfelelőségét.

A helyi adókról szóló törvény szerint a helyi iparűzési adót a Fővárosi Önkormányzat, míg az idegenforgalmi adót a főváros esetében a kerületi önkormányzatok jogosultak beszedni.

A kerületi önkormányzat képviselőtestülete azonban az idegenforgalmi adó beszedését átengedheti a fővárosi önkormányzatnak, ezzel a lehetőséggel 2020-ban hat kerületi önkormányzat élt.

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról alkotott rendeletében összesen 323,7 milliárd Ft megosztandó bevételről rendelkezett. Ebből a törvényi előírásnak megfelelően a fővárosi önkormányzat részesedése 54 százalék, míg a kerületi önkormányzatok együttes részesedése 46 százalék volt.

Ugyanakkor a kerületi önkormányzatok a bevételből való részesedés arányában kötelesek hozzájárulni a fővárosi önkormányzatnál a beszedéssel – a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével – összefüggően felmerült kiadásokhoz.

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalában a forrásmegosztási rendelet szabályozott és szabályszerű megalkotásához és végrehajtásához szükséges belső szabályrendszert az előírások szerint kialakították.

A 2020. évi forrásmegosztási rendelet megalkotása során Budapest Főváros Önkormányzata szabályszerűen, a jogszabályban és a belső szabályzatokban előírtak és a rögzített határidők figyelembevételével járt el.

A Budapest Főváros Önkormányzatát és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető – iparűzési adó és idegenforgalmi adó, késedelmi pótlék és bírság – bevételeket valamint a fővárosi önkormányzati helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat megalapozottan, a törvényben előírt részesedési arányok figyelembevételével határozták meg. 2020-ban a megosztandó bevételek és kiadások pénzügyi elszámolása szabályszerű volt.

A 2020. évi forrásmegosztás szabályozott és szabályszerű volt, ebből adódóan a forrásmegosztási törvényben előírtak szerinti korrekció érvényesítése a 2021. évi forrásmegosztási eljárás során nem indokolt. Az Állami Számvevőszék javaslatot nem fogalmazott meg.

Borítókép: Teknős Miklós/MN

További híreink