Mennyi energiát takarítanak meg a cégek?

Hírek Sz. H.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. megvizsgálta, hogy a vállalkozások hajtottak-e végre energiamegtakarító beruházásokat az utóbbi három évben, s ha igen, ezzel milyen eredményt értek el.

A felmérés 2022 májusában készült, 964 vállalkozás válaszai alapján, amelyek 5 fő feletti (nem multi) cégek. A kutatás szerint a hazai cégek 39%-a hajtott végre energia megtakarításra irányuló fejlesztést az utóbbi 3 évben, ami az emelkedő energia költségek fényében alacsony aránynak tekinthető. Ugyanakkor a cégek méretének növekedésével ez egyre gyakoribb. Legkevésbé a 11 fő alatti cégek végeztek ilyen típusú fejlesztést (28%), leginkább pedig a 250 fő felett foglalkoztató vállalkozások (75%). Ez összefüggésben áll az energia számla nagyságával is: minél többet kell fizetni az energiáért, annál jobban érzékelhető a megtakarítás. Emellett a beruházásokat segítő költségvetési és EU-s pályázatok elkészítése és menedzselése is egyszerűbb a nagyobb, mint a kisebb cégek számára, ahol erre alig van munkaerő.

 

Nézzük az eredményeket!

Az energiamegtakarító beruházások hatékonynak tekinthetők, hiszen átlagosan 12%-kal csökkentették a cégek energiaköltségeit. Leginkább a 151–250 fő között foglalkoztató cégeknél (14%), legkevésbé pedig a 250 fő felett foglalkoztatók körében (6%). Az ágazatok között nem volt érdemi különbség (11–12% megtakarítás).

Az elért eredmények arra mutatnak rá, hogy korábban nem volt kifejezett cél az energiamegtakarítás, inkább csak a termelő beruházások járulékos előnye volt, ha csökkent a felhasználás. A modern berendezések beszerzése, az épületek szigetelése, esetleg új, modernebb épületbe költözés önmagában mérsékelheti az energiafelhasználást. Az elszabaduló energiaárak idején, illetve az energiafüggetlenség közelítése érdekében szükség lenne célzott forrásokra a vállalkozóknak, amelyekkel erőteljesebben mérsékelhető az energiafelhasználás, esetleg növelhető a saját célú energiatermelés. Mindez jelentősen javítaná a hazai vállalkozások versenyképességét is, miközben csökkentené a függést a külső energiaforrásoktól.

Kép: Jiw Ingka, PuzzlePix/Shutterstock