Kormányzati szintre lép az állatvédelem

Hírek Figyelő.hu
Április közepéig alakul meg a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, amelynek elnökét az agrárminiszter jelöli ki.

A Világgazdaság cikke szerint a kormány az állatok védelmét és jólétét érintő kérdések megtárgyalása, az állatvédelem és állatjólét társadalmi, tudományos és szakmai megalapozása, valamint az állatvédelemhez, állatjóléthez fűződő érdekek közötti összhang megteremtése érdekében javaslattevő, véleményező, tanácsadói testületként

létrehozza a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsot – áll a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatban.

A tanács feladataként azt határozta meg a kabinet, hogy:

– terjeszti az állatvédelem, a vidék, az agrárium és az állatjólét szerepét, jelentőségét,

– megtárgyalja az állatvédelmet, állatjólétet érintő időszerű kérdéseket,

– véleményt nyilvánít az állatvédelmi, állatjóléti jogszabályok tervezetéről, az állatvédelemmel, állatjóléttel kapcsolatos kormányzati stratégiáról,

– felméréseket, vizsgálatokat kezdeményez az állatvédelmi, állatjóléti jogszabályok gyakorlati megvalósulását illetően,

– jogszabályalkotást vagy -módosítást kezdeményez,

– ajánlásokat dolgoz ki az állatvédelem és állatjólét hatékonyabbá tételére,

– javaslatokat tesz az állatvédelmi, állatjóléti oktatás és képzés folytatására,

– részt vesz az állatvédelemmel, állatjóléttel kapcsolatos kormányzati kommunikációban,

– valamint nemzetközi kapcsolatokat épít más országok hasonló testületeivel.

A határozat szerint a tanács az elnökön, a társelnökön és a titkáron felül 11 tagból áll. Az elnök –szavazati joggal bíró tagként – az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, vagyis most az agrárminiszter által felkért személy.

A tanács társelnöke – a tanács szavazati joggal bíró tagjaként – a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, aki jelenleg Ovádi Péter. A Tanács titkára – szintén szavazati joggal – a miniszter által az általa vezetett minisztérium állományából kijelölt személy.

A Tanács szavazati joggal bíró tagjai:

– az agrárminiszter által kijelölt három fő,

– az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt egy fő,

– a kormányzati kommunikációért felelős miniszter által kijelölt egy fő,

– az országos rendőrfőkapitány által kijelölt egy fő,

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kijelölt egy fő,

– a Magyar Állatorvosi Kamara által kijelölt egy fő,

– az Állatorvostudományi Egyetem által kijelölt egy fő,

– a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt egy fő,

– és az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács által kijelölt egy fő.

A tanács ülésén tanácskozási joggal – a tanács elnökének felkérése esetén – részt vesz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vezetője által kijelölt egy fő, a Laborállat-tudományi Társaság képviseletében egy fő, a Magyar Állatkertek Szövetsége képviseletében egy fő, az Országos Magyar Vadászkamara képviseletében egy fő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem képviseletében egy fő, a bejegyzett országos állatvédő szervezetek képviseletében egy fő.

A tagok megbízatása öt évre szól, a tanács pedig évente két alkalommal ülésezik, ezek az ülések nem nyilvánosak.

A határozat egyben megszünteti az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanács tagjainak megbízatását.

Címlapkép: PuzzlePix / Shutterstock

További híreink