Felmondható lesz a telefonos és kábeltévés “hűségidő”

Hírek
Egy kedden benyújtott fideszes törvénymódosítós javaslat szerint a fogyasztók akár fel is mondhatják majd a kábeltévés, vagy telefonos hűségnyilatkozatukat, ha a szolgáltató az alatt változtat a szolgáltatásán.

Megszűnhet a kábelszolgáltató cégek azon gyakorlata, miszerint a hűségidő alatt a szolgáltató csatornákat vesz ki a csomagjából, de a fogyasztónak ezt el kell tűrnie, nem szállhat ki a szerződésből – erről beszélt Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője a két párttársa által benyújtott módosító javaslat kapcsán. A szöveget Balla György és Kucsák László jegyzi. A frakcióvezető azt is mondta, szeretnék megadni azt a lehetőséget, hogy ilyen esetben a fogyasztónak lehetősége lenne "azt mondani, köszönöm szépen, ezt így nem kérem".  Kitért arra, hogy kezelnék azt a problémát is, hogy a szolgáltató ugyanarra a szolgáltatásra időközben kedvezőbb árat vezet be, ám a fogyasztó hosszú ideig nem tud változtatni, és a kedvezőtlenebb konstrukcióban kell maradnia a hűségprogram miatt.

A tegnap benyújtott, “Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról” címet viselő dokumentum indoklása szerint a „hűségszerződéssel” operáló szolgáltatók piacán a mai körülmények teljesen kiszolgáltatottá teszik a fogyasztókat. “Számos szolgáltató úgy alakítja ki a díjtételeit , hogy a fogyasztóknak ne érje meg igénybe venni az adott szolgáltatást csak „hűségszerződés” megkötésével, ami a hatályos rendelkezések alapján akár 2 éves elköteleződést is jelenthet. Gyakori jelenség, hogy a hűségidő lejártával a fogyasztó „hűsége jutalmául” csak jóval drágább díjtételek mellett tudja igénybe venni ugyanazt a szolgáltatást egészen addig, amíg újabb hűségszerződést nem köt” – mutatják be a mai helyzetet a képviselők. Szerintük ugyanakkor a szolgáltatók számos esetben akár egyoldalúan is módosíthatják a szerződési feltételeket – még határozott idejű előfizetői szerződés esetén is –, ami nem mindig szolgálja a fogyasztók érdekeit. Mint folytatják, mindezek miatt szükséges a törvénymódosítás, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztókat kedvezőtlenül érintő egyoldalú szerződésmódosítás esetén (pl. a díjtételek megemelése), a fogyasztóknak lehetőségük legyen a határozott idejű szerződés felmondására anélkül, hogy nekik abból hátrányuk származna. A módosítás ezen felül a határozott idejű előfizetői szerződés maximális hosszát egy évre korlátozza. A javaslat szerint a 24 hónapos hűségidő indokolatlanul hosszú a gyors technológiai fejlődéshez és a piaci változások üteméhez képest, ezért előfordul, hogy az előfizető „bennragad” egy számára már nem előnyös szerződéses konstrukcióban, amiből a hűségidő végéig nem tud hátrányos jogkövetkezmény nélkül kilépni. A módosítás ezért 12 hónapban javasolja a hűségidő lehetséges hosszát maximalizálni.

Az előfizetői szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók által alkalmazott hűségszerződések lejártát követően az előfizetők sok esetben hátrányosabb helyzetbe kerülnek az új szerződést megkötő előfizetőkhöz képest. A cégek a hűségszerződések alapján meghatározott ideig kedvezőbb áron nyújtják a szolgáltatásaikat. A hűségidő lejártát követően több előfizető szembesül azzal, hogy számára kedvezőtlenebb díjakért tudja ugyanazt a szolgáltatást igénybe venni, mint azok, akik új előfizetőként kötnek szerződést az adott szolgáltatóval. Ezt kívánja kezelni a módosító javaslat, amelynek értelmében a határozott időtartamú előfizetői szerződés lejáratát követően a fogyasztó nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe annál, mintha új előfizetőként érkezne. A módosító javaslat kiegészítő szabályként egyértelművé teszi, hogy az internethasználatot ösztönző kedvezményes előfizetési csomagokat – mint amilyen például a Digitális Jólét Alapcsomag – nem kell figyelembe venni a rendelkezés alkalmazásakor.

A két fideszes képviselő szerint a jogszabály módosítás megteremti annak a lehetőségét is, hogy az előfizető számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül kiléphessen a hűségidős szerződésből, ha a szolgáltató utólag egyoldalúan módosítja a televízió-szolgáltatás nyújtása során a díjcsomagba tartozó csatornákat.

A jogszabály módosítása alapján számos előfizető a műsorterjesztési szolgáltatásról szóló szerződés megkötésekor elsősorban az úgynevezett tematikus csatornák (sport, mese, életmód) miatt választja az adott szolgáltató hűségszerződését. Ugyanakkor sok előfizető szembesül azzal, hogy a hűségidő alatt a szolgáltató egyoldalúan az előfizető hátrányára módosítja a csatornakiosztást. A jogszabály módosítás annak a lehetőségét teremti meg, hogy az előfizető a fenti érdekmúlás miatt, számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül kiléphessen a szerződésből.

A javaslat a hatályos szabályozáshoz képest az előfizetők számára kedvezőbben és egyértelműbben szabályozza, hogy ha a határozott időtartamú előfizetői szerződés („hűségidő”) tartama alatt a szolgáltató bármely okból az előfizető számára hátrányosan változtatja meg a szolgáltatás jellemzőit, akkor az előfizető jogosult hátrányos jogkövetkezmények nélkül kilépni a szerződésből.

A javaslat a határozatlan idejű előfizetői szerződések előfizető általi felmondásának jelenlegi nyolc napos felmondási határidejét módosítja azzal, hogy lehetővé teszi az azonnali hatályú felmondást.

Ezek is érdekelhetnek

További híreink