Ezért nagyon fontos, hogy kiléptünk az ENSZ bevándorláspárti megállapodásából

Hírek
Elfogadták az ENSZ bevándorláspárti globális migrációs megállapodását a marokkói Marrákesben hétfőn megkezdődött konferencián 150 ország képviselőjének részvételével. A dokumentum egyértelműen arra irányul, hogy összemossa a menekülteket és a gazdasági bevándorlókat, valamint hogy létrejöjjön a migráció mint „természetes folyamat” szabályozott keretek között való menedzselése. Az ENSZ főtitkára persze tagadja ezeket a „vádakat”, de nézzük meg, mit tartalmaz a megállapodás szövege.

António Guterres ENSZ-főtitkár a tanácskozást megnyitó beszédében azt hangsúlyozta: nem szabad engedni a félelemnek és a migráció kérdését övező hamis narratíváknak. A főtitkár szerint számos hazugságot terjesztettek a most jóváhagyott migrációs csomaggal kapcsolatban, amelyet Guterres a szenvedés és a káosz megelőzését szolgáló útitervnek nevezett.


Fotó: Antonio Guterres, ENSZ főtitkár

Szépségkirálynők nem kardoskodnak ékesszólóbban a világbéke mellett, mint Guterres a „hamis narratívák” ellen. De pillantsunk rá a dokumentum szövegére, ami állítólag megelőzné a szenvedést és a káoszt!

Már az összefoglaló szöveg is liberális alapfeltevésektől hemzseg

Először is menjünk fel az ENSZ Refugees and Migrants elnevezésű aloldalára, és ott kattintsunk a Compact for Migration fejlécre. Ezen az oldalon egy másik link segítségével elérhetjük az elfogadásra került hivatalos szöveget, de egy pillanatra időzzünk el itt is. Több dologra is érdemes felhívni ugyanis a figyelmet:

1. Az oldal képén egy rendkívül barátságos muszlim házaspár szerepel, kezükkel közösen szívet formázva. Mintha csak ilyen békés emberek áramolnának Európába évek óta.

2. Már maga a dokumentum rövidített neve is sokatmondó. Global Compact for Migration, ami tükörfordításban annyit tesz: Globális Megállapodás a Migrációért. De ha megnyitjuk a teljes szöveget, a hosszabb címmel is találkozhatunk: Global Compact for Safe, Orderly and Regular migration, ami annyit tesz: Globális Megállapodás a Biztonságos, Szabályos és Rendszeres Migrációért. Magyarán a dokumentum atyjai, anyjai és támogatói szerint a migráció egy pöpec dolog, de nem jó, hogy nem eléggé biztonságos, szabályozott és rendszeres. Hát köszönjük!

3. Az oldalon olvasható egy összefoglaló szöveg a megállapodásról, amelyben négy pontban összegzik a huszonhárom célkitűzést. Ebből kettőt érdemes kiemelni:

  • „[a paktumnak] szándékában áll csökkenteni a kockázatokat és sebezhetőségeket, amelyekkel a bevándorlók a migráció különböző fázisaiban szembesülnek emberi jogaikat tiszteletben tartva és védelmezve azt, segítségnyújtás és támogatás révén"

Igen, el tudjuk képzelni, mire gondolnak segítségnyújtás és támogatás alatt. Mondjuk például arra, hogy rendszeres hajójáratokat biztosítanak a migránsoknak a Földközi-tengeren. De ez még semmi!

  • „[a paktum] arra törekszik, hogy kedvező feltételeket teremtsen, amelyek lehetővé teszik valamennyi bevándorló számára, hogy gazdagítsák társadalmainkat emberi, gazdasági és szociális kapacitásaikon keresztül, és így hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez helyi, nemzeti, regionális és globális szinten”


Fotó: Európába igyekvő afrikai illegális bevándorlók érkeznek a spanyol tengeri mentőszolgálat hajóján a dél-spanyolországi Almeria kikötőjébe 2018. december 2-án.

Még meg se nyitottuk a dokementumot, de máris egyértelmű, hogy a megállapodás olyan liberális alapfeltevésekből indul ki minthogy: a bevándorlás gazdagítja a kultúránkat és erősíti a gazdaságunkat. Persze, persze. Azért megnéznénk, mit szólnának hozzá az ENSZ bürokratái, ha mondjuk holland, francia vagy brit telepesek jelennének meg Fekete-Afrikában. Valószínűleg a gyarmatosítás újraindításáról sikoltoznának. És igazuk is lenne. Ahogy Douglas Murray brit publicista is megjegyzi: „Egyszer sem halottam senkitől, hogy Eritreának leginkább a walesiek beáramlására van szüksége”. Az Európa furcsa halála című könyvével a köztudatba berobbanó írónak mellesleg vannak még hasonlóan frappáns mondatai:

„az első személy, aki Indiából magával hozta az indiai konyhaművészetet az Egyesült Királyságba, érdekes szolgálatot tett, hiszen életet lehelt a helyi konyhába. A következő száz indiai esetében már nem ez a helyzet, hiszen ők nem hoznak magukkal százszor érdekesebb indiai konyhát.”

Migráció mindig is volt, és különben is, ez a világ legjobb dolga…

Nézzünk bele magába a szövegbe is, mert abban is találhatunk gyöngyszemeket. Ott van például a preambulum negyedik pontja: „A menekültek és a bevándorlók ugyanolyan egyetemes emberi jogokkal és alapvető szabadságjogokkal rendelkeznek, amelyeket mindenkor tiszteletben kell tartani, védeni és teljesíteni. A bevándorlók és a menekültek azonban különálló jogi keretek által szabályozott csoportok. Csak a menekültek jogosultak a nemzetközi menekültjog szerinti nemzetközi védelemre. Ez a Globális Megállapodás a bevándorlókra vonatkozik, és együttműködési keretet nyújt a migráció minden dimenziójában.”

Elég hamar egyértelművé tették, hogy egyik legfőbb céljuk a menekültek és a bevándorlók összemosása. Legalábbis nehéz ezt a részletet másképp értelmezni. A menekülteknek már biztosítva van, hogy jöhessenek, könnyítsük meg a gazdasági bevándrlóknak is. Szóba sem jöhet, hogy ne legyen tömeges bevándorlás. Arra nincs akarat, csak a migráció menedzselésére. Ahogy már a fentebb ismertetett kis összefoglalóban is írták: kedvező feltételeket kell teremteni, hogy ide jöhessenek.

A Víziónk és Irányelveink című fejezet első, a dokumentum nyolcadik pontja szerint: „Ez a Globális Megállapodás közös elkötelezettségünket fejezi ki a nemzetközi migrációval kapcsolatos együttműködés javításában. A migráció a történelem során az emberi tapasztalatok részévé vált, és elismerjük, hogy ez a globalizált világban a jólét, az innováció és a fenntartható fejlődés forrása, és hogy ezek a pozitív hatások a migráció irányításának javításával optimalizálhatók. A migránsok többsége ma világszerte biztonságosan, szabályosan és rendszeresen utazik, él és dolgozik. Mindazonáltal a migráció tagadhatatlanul nagyon eltérő és néha kiszámíthatatlan módon érinti országainkat, közösségeinket, valamint magukat a bevándorlókat és családjaikat.”

Tehát a megállapodás támogatói arról is meg vannak győződve, hogy mivel a történelem során mindig is voltak népességmozgások, ezért mi sem természetesebb annál, hogy a célországok ezt támogatják és meg sem próbálják korlátozni. Persze miért is tennék? Hiszen szerintük ez a „a globalizált világban a jólét, az innováció és a fenntartható fejlődés forrása”. Csakhogy ez nem tény, hanem szintén egy ideológiai alapfeltevés, semmi egyéb.

A kilencedik pontban így folytatódik a szép új világ meghirdetése: „Elengedhetetlen, hogy a nemzetközi migráció kihívásai és lehetőségei egyesítsenek, ne pedig megosszanak minket…”. Hát nem gyönyörű? Tényleg mintha egy szépségkirálynő sablonos mondatait olvasnánk. És erre akarják alapozni az egész világ jövőjét…


Fotó: Illegális bevándorlók ételosztásra várnak a boszniai Bihácson 2018. november 28-án.

Az orwelli világ elengedhetetlen kellékei sem maradtak ki

A Célok és Kötelezettségvállalások című fejezetben találjuk az orwelli világ legfontosabb tartópilléreit. Azon belül a tizenhetedik célig érdemes ellapozni, hogy megtudjuk, mi várna ránk, magyarokra is, ha elfogadtuk volna ezt a borzalmat: „Zárjuk ki a megkülönböztetés minden formáját, és támogassuk a bizonyítékokon alapuló nyilvános diskurzust a migráció érzékelésnek alakítására”.

Ennek bővebb kifejtése így szól: “Elkötelezzük magunkat, hogy a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal összhangban a migránsokkal szemben meg kell szüntetni a diszkrimináció minden formáját, el kell ítélni a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az erőszak, az idegengyűlölet és az ahhoz kapcsolódó intolerancia kifejezéseit, cselekményeit és megnyilvánulásait. Továbbá elkötelezzük magunkat a nyílt és bizonyítékokon alapuló, a migrációval és a bevándorlókkal folytatott nyilvános diskurzus előmozdítására a társadalom minden részével, amely egy reálisabb, humánusabb és konstruktívabb felfogást idéz elő e tekintetben. Azt is vállaljuk, hogy a nemzetközi jognak megfelelően védjük a véleménynyilvánítás szabadságát, felismerve, hogy a nyílt és szabad vita hozzájárul a migráció valamennyi aspektusának átfogó megértéséhez.”

Ez nagyon szépen hangzik, ugye? Csak az itt a bibi, hogy ismerjük már, mit gondolnak a „civilizált” világban a véleménynyilvánítás szabadságáról. Élünk a gyanúperrel, hogy itt hasonló eszközökre gondolnak, mint amit a svéd szocdemek és Macron is alkalmaznak a közösségi média cenzúrázására. Ha megvizsgáljuk a tizenhetes cél néhány alpontját, nem is lehet kétségünk e felől.

Az egyik ilyen szerint meg kell teremteni a törvényi feltételeit annak, hogy a migránsokat érő gyűlölet-bűncselekmények büntethetőek legyenek. Valamint külön arra a célra ki kell képezni bűnüldöző szerveket és egyéb köztisztviselőket, amelyek megelőzik, vagy reagálnak az ilyen bűncselekményekre. Azt pedig már sejthetjük, hogy a gyűlölet-bűncselekmény tartalmát szokás szerint nem a konzervatívok vagy a bevándorláskritikusok fogják megmondani.

De van ennél meredekebb is: „A médiumok független, objektív és minőségi jelentéseinek előmozdítása, beleértve az interneten alapuló információkat is, többek között a migrációs kérdésekkel és terminológiával foglalkozó médiamunkások tudatosításával és oktatásával (…), valamint a közpénzek vagy anyagi támogatások kiosztásának megállítása azon médiumok számára amelyek szisztematikusan előmozdítják az intoleranciát, az idegengyűlöletet, a rasszizmust és a migránsok hátrányos megkülönböztetésének más formáit, a média szabadságának tiszteletben tartása mellett”. Ismerjük már, hogy az ilyen módszerekkel mennyire szokták teljes mértékben tiszteletben tartani a média szabadságát. A valóságban ez azt fogja jelenteni, hogy a média fel lesz osztva a jófiúkra, akik a nyílt társadalmat propagálják, és rosszfiúkra, akik megkérdőjelezik ezeket a hagymázas elképzeléseket. Őket persze ott kell majd gáncsolni és ellehetetleníteni, ahol csak ez lehetséges.

Még brutálisabb a legutolsó alpont: „migránsok, politikai, vallási és közösségi vezetők, valamint oktatók és szolgáltatók bevonása az intolerancia, a rasszizmus, az idegengyűlölet, valamint a diaszpórák és a bevándorlókkal szembeni egyéb hátrányos megkülönböztetési formák leleplezésébe és megelőzésébe, és az olyan tevékenységek helyi szintű támogatása, amelyek előmozdítják a kölcsönös tiszteletet, a választási kampányok keretében is.”

Magyarán az ENSZ eztán szívesen beleszólna a választási kampányokba is, a liberális, bevándorláspárti álláspontot támogatva.

Nem lesz kötelező jogilag? Ebben azért ne legyünk annyira biztosak!

Valóban hamisak lennének azok a narratívák – ahogy azt az ENSZ-főtitkár kifejtette -, melyek azt állítják, hogy ez egy bevándorláspárti dokumentum? Ahogy arról fentebb is megbizonyosodhattunk, nem éppen.

Az pedig nem jelent semmit, hogy maga a megállapodás jogilag nem kötelező, hiszen ahogy arra az Alapjogokért Központ elemzésében rámutat, könnyen azzá válhat. Mint írják: „bár azt állítják (a paktumpártiak – a szerk.), hogy a megállapodás nem minősül nemzetközi szerződésnek, az elmúlt időszak joggyakorlatából valójában az következik, hogy a hasonló „puha” jogi deklarációkat pár év múltán már kötelező jellegű hivatkozási alapként használják nemzetközi fórumok.”

A cikk a linken található videó alapján készült el.

Borítófotó: Flamand diákok trójai lóval tiltakoznak az ENSZ migrációs csomagja ellen a parlamentnél Brüsszelben 2018. december 6-án.