Autóvásárlási költségcsökkentést javasol a GVH

Hírek
Négy pontos javaslatcsomaggal állt elő a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az autópiaci költségek csökkentését indítványozva.

Megfontolásra javasolja a GVH az új gépjárművek forgalomba helyezésével, illetve az üzemben tartásával kapcsolatos egyes költségek csökkentését. A versenyhivatal által készített, terjedelmes, hatvan oldalas piacelemzése szerint az új autókra vonatkozó forgalomba helyezési költségek (regisztrációs adó, illeték stb.), illetve az üzemben tartás díjainak csökkentése, valamint a környezetvédelmi besorolás alapján történő differenciálása ösztönözhetné az új autók, illetve ezen belül a környezetkímélőbb típusok vásárlását, amely a károsanyag-kibocsátás csökkentésére közvetlenül, valamint az autópark átlagos életkorának csökkenése révén közvetetten is kedvező hatással lenne.

A GVH megfontolásra javasolja a használt gépjárművek forgalomba helyezésével kapcsolatos egyes költségek differenciálását. Szerintük az új gépjárművek mellett a fiatalabb használtautókra történő áttérés is segítené a környezetvédelmi szempontból is problémás elöregedés megállítását. Ehhez a fiatalabb autók behozatalát költségessé tevő többletterhek (különösen a regisztrációs adó) újragondolása lenne indokolt. Ezen kívül – a használt autók vásárlásával kapcsolatos terhek általános csökkentése érdekében – megfontolandó a magas költségű eredetiségvizsgálati rendszer újragondolása is elsősorban olyan irányba, ami díjcsökkenést eredményez, illetve a rendszert az önkéntesség irányába tereli.

A GVH tanulmánya szerint tájékoztatják a Nemzetgazdasági Minisztériumot a biztosítási díjak emelkedéséről és megfontolásra javasolják – esetlegesen a felügyeleti hatóság véleményének kikérését követően – a KGFB tv. (2009. évi LXII. törvény. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról) módosítását a kampányidőszak újbóli bevezetése érdekében. A kampányidőszak visszavezetése nagyobb átláthatóságot biztosíthat a fogyasztók számára, ezáltal várhatóan növelné a fogyasztók éberségét. Szer koncentrált váltási időszak hozzájárulhat a verseny élénküléséhez és a biztosítási díjak csökkenéséhez. Megfontolandó ugyanakkor az 60 évente egynél több koncentrált váltási időszak bevezetése annak érdekében, hogy a biztosítók a kockázatok változására év közben is reagálni tudjanak. A kockázati díj alatti árazás elkerülése érdekében indokolt lehet továbbá megfelelő garanciák beépítése a rendszerbe.

A GVH ajánlja a piaci szereplők számára a GVH döntéseinek és a versenyjogi gyakorlat alakulásának fokozottabb nyomon követését. Emlékeztetnek, az elmúlt időszakban két olyan versenytanácsi döntés is született, amely versenykorlátozó megállapodás miatt jogsértést állapított meg, ami a piaci szereplők versenyjogi megfelelési tevékenységének alacsony fokára is utalhat.

A GVH úgy véli, az autópiac számára gondot jelent a magas, 27 százalékos áfakulcs. Ugyanis a céges vásárlásoknál előfordul, hogy az új autót külföldön regisztrálják, a magyarországi cég pedig bérleti megállapodáson alapuló operatív lízinggel – tartós bérlettel – használja azt. Ezt a gyakorlatot erősíti a magas áfa. A magas áfakulcs az adókerülés, a fekete- és szürkegazdaság irányába tereli a piaci  szereplőket. A drágább új autók vásárlóinak pedig jobban megéri a környező országokban megvásárolni az új autókat, és egy külföldi cégen keresztül visszalízingelni azokat.

A GVH javaslattételét azzal indokolta, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint, ha a piacelemzés eredménye alapján olyan piaci zavar áll fenn, amely versenyfelügyeleti eljárás révén nem vagy nem teljes körűen orvosolható, a GVH előtt több lehetőség is áll a probléma megoldására. Piaci zavar fennállása esetén a GVH tájékoztathatja az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságát, illetve a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztert vagy hatóságot. A GVH kötelező erővel nem rendelkező nyilvános ajánlást is kiadhat a piaci szereplők számára a tisztességes és hatékony verseny fenntartását és előmozdítását, az üzletfelek megfelelő tájékoztatását elősegítő legjobb gyakorlatokra, követendőként ajánlott piaci magatartásra vonatkozóan, vagy szükség esetén jogszabály megalkotását vagy módosítását kezdeményezheti az arra jogosult szervnél. A versenyhivatal ezt tette most meg a jogszabálymódosító javaslataival.

Ezek is érdekelhetnek

További híreink