A kormány ellen hadakozók őszi konferenciái

Hírek

A kormánynak hadat üzenők táboraiban hirtelen sürgőssé vált két őszi konferencia megrendezése, amely protestál a kormány család- és migrációs politikája ellen. A gender területéről és a marxizmus hadállásaiból jön a támadás, mert nyilvánvalóan ellenkonferenciák ezek, melyek aktualitását a kormánnyal való ellenérzés inspirálta. Iványi Gábor adja a helyszínt és szellemi támogatást, aki felhívásában bejelenti: befogadja a Wesley János Lelkészképző Főiskola tanrendjébe a gender kutatásokat és tanulmányi irányokat.

A novemberi Wesley-konferenciára a „társadalmi nemek”(gender) és testvértudományok képviselőit várják, akik a nők, a nemi kisebbségek helyzetével foglalkoznak. A felhívás szerint a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok, különösen a nők, az LMBTQ csoportok, szegények, hajléktalanok, menekültek, vallási és etnikai csoportok sorsa kiemelkedően fontos terület, amivel egyúttal tiltakozni akarnak a gender szak megszüntetése ellen. Kérdés, vajon hogyan fér össze egy keresztény főiskola szellemével a gender, amiről az ellenzéki médiacsatornák azt a hazugságot híresztelik, hogy a nők egyenlő jogaival foglalkozik? Ennek hamissága azonban már bebizonyosodott mióta Zaymus Eszter, a CitizenGo munkatársa feltárta, hogy mit tanítanak „társadalmi nemek” címen az egyetemen. 

Miután beiratkozott a szakra, pontos információt tudott adni annak tanrendjéről. Ebből kiderül, hogy valójában a képzés homoszexuális és LMBTQ lobbiként működik. Főbb témák: szexuális orientáció, LMBT, homoszexualitás, melegjogi mozgalmak, a queer elmélet, azonos nemű párok együttélése, család, házasság, örökbefogadás, homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények, homoszexuális propaganda tilalmak, transzexuális jogok. Mindez természetesen ellentétes a keresztény tanítással, a család védelmével, így ezt Iványi Gábornak saját lelkiismeretével kell megbeszélnie.

Iványi Gábor egyébként még előbb, szeptemberben is helyet ad, sőt részt vesz a marxista alapú Felszabadítás teológia konferencia megszervezésében. A konferencia előadói között a baloldal által favorizált személyiségeket találunk. A katolikus körökben is vitatott Felszabadítás teológia az elnyomottak, szegények felé fordul, azt mondja az Egyháznak is melléjük kell állnia. Ezzel nincs is probléma, de azt mondják: nincs szüksége az Egyháznak a Felszabadítás teológiára ahhoz, hogy a szegények iránti felelősséget felismerje. Problémásnak találják a marxista kötődést, ugyanis a teológia hívei szerint a marxizmus a társadalmi elemzés eszköze. Hisznek abban, hogy a marxizmus és szocialista program alapján a társadalmi egyenlőtlenség lebontható. Bírálják a kapitalizmust, és támogatják a szocializmust. Ez az irányzat Latin-Amerikában terjedt el, ahol a baloldali keresztények, keresztényszocialisták és keresztény kommunisták ideológiája. A Bibliát a szegények felszabadításának tekintik. A Tanító hivatal élesen visszautasította, mivel a marxista elvek és ideológiája miatt összeegyeztethetetlennek tartotta a katolikus hittel. A forradalmi marxista felfogás ugyanis megengedi az erőszakot, így XVI. Benedek pápa tartózkodott tőle. A Hittani Kongregáció 2006-ban, hibás és veszélyes tanításnak nevezte. Egyes elemzők Ferenc pápa működése óta a vitatott irányzat a katolikus hitbe való integrálódásának jeleit látják. Véleményünk szerint azonban az olyan vélekedések, mint a globális kapitalizmus, a pénzimádat elítélése, a szegények iránti szolidaritás hangsúlyozása még nem jelenti e marxista alapú ideológia elfogadását. Mint ahogy XVI. Benedek pápa megjegyzése, miszerint a szegények melletti döntés benne van a Krisztológiában, sem jelenti támogatását. Csupán annyit jelent, hogy e nélkül az ideológia nélkül is tartalmazza a kereszténység a szegények iránti felelősséget.

A marxista alapú felszabadítási teológia mellett a főbb előadók a jobboldali kormánnyal, a populizmussal, politikai kereszténységgel foglalkoznak. Különösen kiemelkedik a jobboldali Orbán-kormány elleni kritikájában, a meghívott bécsi filozófus, teológus előadó Hans Schelkshorn professzor, aki a Mérleg című folyóiratban tette közzé részletes „tudományos” kirohanását a kormány ellen. A továbbiakban ebből mutatunk be szemelvényeket, mert általa az egész konferencia szellemiségére és megrendezésének céljára tudunk következtetni.


Fotó: bécsi filozófus, teológus, Hans Schelkshorn professzor

A professzor támadásának célpontja nemcsak az Orbán-kormány és minden jobboldali párt Európában, hanem a keresztények is, akik a politikai iszlám fenyegetése miatt támogatják ezeket a kormányokat. Mondanivalójának lényege hogy az új jobboldal, aminek vezéralakja Orbán Viktor, támadják a jogállami demokráciát, és az emberi jogokat, ami pedig ellentétes a keresztény morállal. Még dicséretnek is vehető, amikor azt írja, hogy az új jobboldali mozgalmak új vezéralakjává nőtte ki magát Orbán Viktor a lengyel Jog és Igazságosság párttal. Ám teljesen jogosnak tartja az EU 7. cikkelyének jogállamiság megsértése miatti kormányunk ellen indított eljárását. Azt kifogásolja, hogy a katolikus Püspöki kar fenntartás nélkül támogatja a kormányt. A reformátusokról azt mondja, hogy egy részük a szélsőséges Jobbikkal szimpatizál.  „Hol van már a tavalyi hó?”- mondhatnánk Villon szavaival.

Ezek a populista pártok ideológia nélküliek, a nép kedélye mozgatja őket, és ellenséges érzületet keltenek az idegenekkel szemben. „A liberális, azaz jogállami demokráciát aláássák”- írja. Ez a szokásos baloldali szocialista liberális érv, miszerint demokrácia csak liberális lehet. Úgy tesznek, mintha keresztény demokrácia nem is lenne. A professzor azt állítja, hogy a két világháború közötti nacionalista és antidemokratikus gondolkodásból táplálkozik a jobboldal. Felmerül a kérdés, talán azért van problémája a demokráciával és a jogállamisággal, mert az Alkotmány Preambuluma leszögezi, hogy a család egy férfi és egy nő szövetsége? Azaz nem támogatja a homoszexuális házasságot? És ezt is éppen egy keresztény mondja, vádolva nemcsak a kormányt, de a többi keresztényt is, aki e családvédelemben gondolkodik. Hibaként értelmeződik az evangelikális és konzervatív katolikus körökben lévő antiliberális és antimodernista felfogás, merthogy ez az összekötő híd a szidalmazott jobboldali pártokkal.            

Felrója, hogy Orbán Viktor kormánya 2010-ben a 2/3-ados győzelmével új Alkotmányt alkotott, aminek Preambulumában keresztény nemzetté nyilvánította az országot. Nagy hibának tartja, hogy az Alkotmánybíróság kötelezve van a Preambulum fényében hozni meg döntéseit. Szerinte hiba, hogy a kereszténység és a nemzet egységként van értelmezve. Hiba, az „etnikai közösség” emberi jogokkal szembeni elsőbbsége. Mert ugye emberi jog lenne, hogy a homoszexuálisok is házasodhassanak és a migráns tömegek letelepedhessenek. És sorolja a baloldali unalomig mantrázott vádakat: civil társadalom nyomás alá helyezése, a média, a kulturális intézmények, a NGO-ok, és már a magánegyetemet sem kíméli az Orbán kormány. Látszik, hogy csak ellenzéki baloldali újságokat olvas, fogalma sincs a jobboldali érvekről. Mert mindig ott van a kisördög a részletekben, hogy miért?


Fotó: 
Iványi Gábor metodista lelkész

Orbán Viktor legfőbb hibájának tartja, hogy a keresztény, nemzeti identitást a globális felelősség liberális eszméje elé helyezi. Mi itt a probléma? Egyszer Orbán egyik beszédében, fontossági sorrendet állított fel, miszerint első a család, falu, ország és mindezek után tenni esetleg másokért – ahogy a professzor, sorolja. A liberális identitás kozmopolita felelősségtudattal rendelkezik, és ezt tartja legfontosabbak. Első a Testvériség, ami túllép a társadalmi csoport határain. Az egész emberiségre kiterjedő Emberi jogok fontosabbak, mint a nemzeti és keresztény csoportérdek. Ez azt jelenti, hogy a migránsok joga az európai letelepedéshez erősebb, mint a nemzet joga saját maga megvédéséhez. Erre még bibliai példát is hoz, az irgalmas szamaritánus példáját, amit oly gyakran hallunk baloldali ateista körökből idézni. Az eszébe sem jut, hogy erre a világhelyzetre a migránsválságra nem ez a megfelelő példa. Jobb az „idegen népeket hozok ellened”, állandóan ismétlődő példája a Bibliában az Istentől való elfordulás esetén. Mint ahogy ennek egyik példája korunkban a homoszexuális és LMBTQ propaganda, hogy még azt nevezik gyűlölet bűncselekménynek, ami ellene szól. A Biblia szerint az is bűnös, aki őket támogatja és ez már kiváltja az idegen inváziót.

„Orbán nacionalista elvakultsága” a téma, amivel szerinte a nemzetközi jogi elméletet kérdőjelezi meg, az átfogó utazási, kereskedelmi, letelepedési, honosodási jogot. A morális felelősség az egész emberiségre kiterjed-mondja. Így nem azt kell nézni, hogy terrorcselekmények, nők megerőszakolása, a szociális háló kihasználása, a rendőrök megtámadása, a mecsetek folyamatos építése, a keresztények meggyalázása folyik, hanem a nemzetközi jogot, ami megengedi nekik a letelepedést. Az a kötelezettség, amit Orbán felsorolt: a család, falu, nemzet, szerinte pogány tanítás. Talán inkább a globalizmust kellene tanítani, örülni az inváziónak és a késelőknek, ajkunkon a felebaráti szeretet szavaival? Ám tanulmánya végén váratlanul azt mondja, a keresztény agapé nem oldja meg a menekültkérdést, vannak a befogadási kapacitásnak határai. E váratlan fordulat után mégis azt írja, hogy amit a jobboldali kormányok csinálnak az őket támogató keresztényekkel együtt, az lerontja a keresztény morált. Így Camus szavaival lázadásra és ellenállásra hív, ahogy ezek a konferenciák is. 

Befejezésként arra biztatok minden keresztény és nemzeti érzelmű embert, támogassa nyugodtan a jobboldali kormányt, mert a morális romlás törvényei a liberális kormányoktól jönnek. A keresztény morál nincs ellentmondásban az új jobboldali kormányok értékrendjével, hanem azzal szinkronban működik jelenleg.

Borítófotó: PuzzlePix/Dreamstime