Tovább bővült a sörpiac

Való Világ

Az előző évhez képest 1,2 százalékkal, mintegy 15 millió palackkal több sört értékesítettek a vezető sörgyárak a magyar piacon tavaly, miközben csaknem 50 százalékkal nőtt a folyékony kenyér behozatala.

 

TÖBB SÖR FOGYOTT

Az elmúlt év is a forgalom növekedésével zárult a Magyar Sörgyártók Szövetsége (MSSZ) tagvállalatai – Borsodi Sörgyár Kft., Carlsberg Hungary Kft., Dreher Sörgyárak Zrt., Heineken Hungária Zrt. – és az értékeléshez adatközléssel hozzájáruló Pécsi Sörfőzde Zrt. számára. Az összesített forgalmi adatok szerint a Magyarországon jelenlévő öt legjelentősebb sörgyártó együttes belföldi értékesítése tavaly több mint 15 millió palackkal haladta meg az azt megelőző évit, ami 1,2 százalék feletti emelkedést jelent. Az iparágban általánosan használatos mértékegységben kifejezve, az öt gyártó által Magyarországon értékesített sör mennyisége 6,29 millió hektoliter volt 2018-ban, szemben a 2017-es 6,22 millióval – hívja fel a figyelmet most közreadott éves jelentésében a vezető hazai sörgyártók érdekképviseleti szervezete.

 

EGYRE TÖBB SÖR

Az MSSZ által értékelt vállalatok teljes kereskedelmi teljesítményét jellemző mutató – az általuk 2018-ban Magyarországon értékesített és az országból kivitt sörök együttes mennyisége – szintén növekedett. Az így számított teljes értékesítés mennyisége elérte a 6,79 millió hektolitert, ami összességében mintegy 33 ezerrel volt több az előző évinél. Ezzel párhuzamosan a sörimport is nőtt, mégpedig mintegy 220 ezer hektoliterrel, 46 százalékkal, 698 ezer hektoliterre, ami a teljes belföldön értékesített mennyiség 11 százaléka. Az adatokat közlő, magyarországi üzemmel is rendelkező négy sörgyártó – a kőbányai, a bőcsi, a soproni és a pécsi sörgyár – saját termelése 2018-ban 6,09 millió hektoliter volt, ami viszont 3 százalékos csökkenés az előző évihez viszonyítva. Az általuk lebonyolított magyar sörexport 2018-ban 496 ezer hektoliter volt, ez 42 ezer hektoliterrel, 8 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben.

 

PALACKJA VÁLOGATJA

A Magyarországon forgalomba hozott egyes csomagolási típusok arányait tekintve csak a visszaváltható üveges értékesítés volumene esett vissza, folytatva az évek óta már tapasztalt tendenciát. A csökkenés mintegy 126 ezer hektoliter volt, ez az előző évhez képest mintegy 8 százalékos visszaesés. Tavaly így 1,436 millió hektoliter sört értékesítettek Magyarországon visszaváltható üvegpalackban. 

Az összes többi csomagolástípus értékesítési arányaiban azonban növekedés volt. A PET-palackban forgalmazott sör eladása mintegy 8 százalékkal bővült, az előző évi 364 ezer hektoliterről 394 ezerre nőtt az így eladott mennyiség. Legnagyobb, 29 százalékos mértékben a nem visszaváltható, úgynevezett egyutas üvegben forgalmazott sör mennyisége emelkedett, több mint 109 ezer hektoliterre a múlt évben, mégpedig az import jelentős bővülése következtében. A dobozban eladott sör 3,781 millió hektoliter volt tavaly, ez közel 130 ezer hektoliteres, csaknem 3,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A hordóban értékesített sör mennyisége 20 ezer hektoliterrel, 3,6 százalékkal, 573 ezer hektoliterre emelkedett éves összevetésben.


Tülekedés az arany nedűért a müncheni sörfesztiválon. Tavaly a magyar fogyasztás szerényen, de szintén nőtt

 

A PRÉMIUM A MENŐ

A belföldön eladott termékek választékát tekintve a szuper prémium kategóriába tartozó árucikkek értékesítése növekedett legnagyobb mértékben a sörpiacon. A 2017. évi eladott mennyiség tavaly 60 százalékkal, 307 ezer hektoliterre emelkedett. A prémium kategóriás sörök mennyisége pedig 1,193 millió hektoliterre, ami 17 százalékos bővülés. E két szegmens piaci részesedésének előretörése egyértelműen arra utal, hogy a magyar sörfogyasztók nagyobb vásárlóereje az igények növekedését idézte elő, ezért 2018-ban a belföldi piacon a jobb minőségű termékek kereslete nőtt meg ugrásszerűen.

Ugyanakkor a középkategóriás árucikkek értékesítésének mennyisége gyakorlatilag nem változott az előző évhez képest. Tavaly e szegmensből 2,569 millió hektolitert értékesítettek Magyarországon, míg 2017-ben 2,593 milliót. Azaz mintegy 24 ezer hektoliterrel, hozzávetőleg egy százalékkal kevesebb középkategóriás sör fogyott belföldön, mint egy évvel korábban. A gazdaságos, azaz saját márkás termékek mennyisége mintegy 8 százalékkal, 2,222 millió hektoliterre csökkent 2018-ban az előző évi 2,411 millióhoz képest.

 

MENTESBŐL ÜVEGEST

Kedvező jel az iparág fejlődésében, hogy tovább tart a sörpiaci innováció piacélénkítő hatása, élesedik a verseny az új típusú sörök piacán. Ezt támasztja alá, hogy folytatódott az ízesített sörök értékesített mennyiségének növekedése, illetve az alkoholmentes sörök szegmense is további szerény, mintegy 2 százalékos emelkedést mutat. Az ízesítettek forgalma 15 ezer hektoliterrel, mintegy 317 ezerre nőtt tavaly, ami 5 százalékos emelkedést jelent az azt megelőző évhez képest. 

Az alkoholmentes sörök piacán 2018-ban 116 ezer hektolitert, mintegy 2000 hektoliterrel többet értékesítettek, mint az előző évben. Figyelemre méltó tendencia ebben a piaci szegmensben, hogy a dobozos értékesítés mintegy 17 százalékkal esett vissza tavaly 2017-hez képest, ugyanakkor az üveges értékesítés több mint 80 százalékkal nőtt.

 

PRÉMIUM ÉS KÉZMŰVES

Az MSSZ tapasztalatai szerint a minőségi sörök iránti kereslet növekedése globális trend, amely a forgalmi adatokból jól láthatóan már Magyarországon is meghatározza a sörpiacot. A nagyipari prémium és kézműves sörök együtt erősítik a hazai sörkultúrát. Ezt támasztják alá azok az adatok is, amelyek szerint az iparág az előző évinél több járulékot és adót fizetett be a magyar költségvetésbe 2018-ban. Ez az összeg a teljes iparági adó- és járulékelvonást tekintve 80,102 milliárd forintot tett ki, szemben a 2017-ben befizetett 77,142 milliárddal. Így a befizetett járulék és adó teljes összege csaknem 4 százalékkal volt több tavaly, mint az azt megelőző évben. A befizetés növekedése egyértelműen azt jelzi, hogy a prémium és a szuper prémium kategória forgalma jelentősen emelkedett tavaly, és ez tükröződik a bevételek által generált adó- és járuléktöbblet-befizetésben – hívja fel a figyelmet az MSSZ.

A magyar söripar a jövedéki adót tekintve tavaly az előző évvel közel azonos mértékben teljesítette kötelezettségét a költségvetésnek. A múlt évben a befizetett jövedéki adó teljes összege 42,48 milliárd forint volt, míg 2017-ben ez 42,16 milliárdot tett ki. Az iparág tavaly 30,52 milliárd forint forgalmi adót rótt le a magyar költségvetésnek, míg az előző évben ugyanilyen jogcímen 26,86 milliárdot fizetett be az államkasszába. Az áfabefizetés mértéke 13,7 százalékkal haladta meg 2018-ban a 2017-es évet. A szövetség szakértői szerint egyértelmű, hogy a prémium és szuper prémium termékekből származó többletbevétel miatt emelkedett meg az iparág összes múlt évi adó- és járulékbefizetése a magyar költségvetésbe. Az egyéb adókból származó, az iparágat terhelő adókból az államkassza tavaly 2,333 milliárd forint bevételre tett szert, míg az előző évben ez az összeg 1,508 milliárd volt, azaz a növekedés több mint 800 millió forint volt. 

 

MUNKA TÍZEZREKNEK

Mindezek mellett a magyar sörgyárak jelentős munkáltatók. Az öt vezető gyártó 2018-ban a szektorban dolgozók valamivel több mint 85 százalékát, közel 1560 főt foglalkoztatott. A bérjellegű, a vállalatok által fizetett járulékok és adók 3,935 milliárd forintot tettek ki, az előző évi 2,583 milliárddal szemben. Mindez azt jelzi, hogy az iparági bérszínvonal érzékelhetően emelkedett az elmúlt évben. Emellett az iparág további 20-25 ezer fő foglalkoztatására nyújt lehetőséget az alapanyag-termelés, a kereskedelem és a vendéglátás révén. E munkahelyek túlnyomó többsége a magyar kis- és középvállalati szektorban található.

A söripar szereplői tavaly is – az előző évek gyakorlatát folytatva – további több százmillió forintot költöttek olyan önkéntes fenntarthatósági programokra, amelyek a többutas üveg- és alumíniumdoboz-csomagolások visszagyűjtésére és újrahasznosítására irányultak. Ennek alapján a szövetség 2018-ban javasolta a kormányzatnak, hogy a sörgyártók és a kereskedelem által működtetett többféle megoldás kombinációját – mint például az egymás mellett lévő újratölthető üveg- és egyutas alumíniumdoboz-visszagyűjtő rendszerek együttese – tekintse mintának az EU körforgásos gazdaságról szóló irányelvének magyarországi honosításakor.

 

ÁFACSÖKKENTÉSI IGÉNYEK

A kedvező gazdasági környezet ellenére Magyarországon a sör adóterhelése még mindig magasabb, mint a környező országokban – hívják fel a figyelmet az MSSZ-nél. Mint kifejtik, a magyar költségvetés a hazai sörgyártók által megtermelt iparági GDP 65-70 százalékát vonja el különböző adók és járulékok formájában, míg az átlagos elvonás mértéke a szakértők szerint a szomszéd országokban mindössze 50 százalék körüli. Ezért az iparág képviselői – a nagy sörelőállítók és a kisüzemi sörfőzdék együttesen – tavaly is szorgalmazták, hogy a csapolt sör általános forgalmi adóját több kelet-európai ország gyakorlatához igazodva (Románia, Csehország) a magyar állam csökkentse, ezzel erősítve a vendéglátóipar kis- és középvállalkozóit is. Ez a kezdeményezés azonban még „nem talált meghallgatásra”.

 

EGYRE TÖBB A SÖRKÜLÖNLEGESSÉG 

A gazdasági válságból való kilábalással az évtized közepén megkezdődött Magyarországon is a sörfogyasztás struktúrájának átalakulása. A fogyasztók jelentős, jól érzékelhető része egyre inkább a prémium és a szuper prémium termékeket kezdte keresni a sörpiacon, és ez emiatt 2014-től folyamatosan bővül. Ha ez a mennyiség tekintetében nem is mindig érzékelhető, azért az árbevétel növekedésében mindenképpen tetten érhető a folyamat. Az iparági szakemberek szerint a hazai sörgyártókat kedvezőtlenül érinti a dömpingáron importált sörök nagy mennyisége. Az MSSZ ugyanakkor örvendetesnek tartja, hogy a piaci kínálat egyre szélesebb palettán mozog, és szaporodnak a sörkülönlegességeket gyártó magyar kisüzemek, ami a kínálat bővülését, a minőség iránti igény növekedését jelenti. Erre utal a kisüzemi sörfőzdék termékeinek egyre nagyobb népszerűsége is. A legkisebb sörfőzdék termelése egyes becslések szerint már közel 80-90 ezer hektoliter sör forgalmát jelentheti a piacon. Ezen kis sörfőzdék termékei annyira népszerűvé váltak, hogy már a nagy gyártók is felvettek hasonló termékeket a kínálatukba.

 

NYOMULÓ CSEH MINISÖRGYÁRAK

Csehországban tavaly 440-re emelkedett a minisörgyárak száma az egy évvel korábbi 400-ról – a minisörgyárak cseh-morva szövetségének adatai szerint. A szervezet várakozásai szerint a növekvő trend az idén is folytatódik: gyakorlatilag hetente nyílik meg egy-egy minisörgyár, amelyből a cseh fővárosban már amúgy is félszáz működik. A 90-es évek elején csak egyetlen, a több száz éves múltra visszatekintő prágai U Fleku üzemelt. Pedig a cseh minisörgyáraknak nagy hagyományuk van, hiszen 1948 előtt számos faluban, városban volt ilyen cég, országszerte körülbelül ezer. Az elmúlt negyedszázad alatt pedig ismét jó félezer ilyen alakult, ám néhány tucatnyi meg is bukott. A piacon maradók közül némelyik termelése ugyanakkor már túllépte a 10 ezer hektolitert, ami a hatályos szabályozás szerint a minisörgyárak kedvezményes adózásának és éves termelésének felső határa, ezzel pedig átkerültek az ipari sörgyárak kategóriájába. Ezekből jelenleg félszáz működik a cseheknél. A minisörgyárakban főzik az évi cseh sörtermelés 2,5 százalékát, fél százalékponttal többet, mint 2017-ben. A termékek 90 százalékát vendéglőkben adják el csapolt sörként, míg 10 százalék palackozva kel el, főleg a nagy üzletláncokban. A legtöbb minisörgyár évi kapacitása 900–1000 hektoliter között mozog, ami általában egy-két közepes nagyságú vendéglő éves igényét elégíti ki. A söreik iránti kereslet folyamatosan nő, aminek az sem akadálya, hogy ezek átlagban 30-50 százalékkal drágábbak a nagy sörgyárak termékeinél. A minisörgyárak söreiből egyre több vendéglő rendel, azokat különlegességként ajánlva vendégeinek. A szövetség azt várja, hogy a minisörgyárak száma még legalább egy évtizedig emelkedni fog Csehországban, ahol tavaly 20,32 millió hektoliter sört főztek, ebből több mint 16 millió kelt el a belföldi piacon. Csehországban az utóbbi években az egy főre eső éves sörfogyasztás 143-145 liter körüli, ami a világon a legnagyobb.

 

Borítófotó: Sörfürdőzés Granadában. A prémium életérzés és a különleges sörök teret nyernek Magyarországon is