Megismerni a gyermeket

Sokan érdeklődnek az alternatív pedagógiai módszerek iránt, bár a tapasztalatok vegyesek. A Montessori-módszer szlogenje: „Segíts, hogy magam tudjam csinálni!” Sokan nincsenek tisztában vele, hogy ma már több magától értetődő nevelési elv is Maria Montessoritól származik.

Gyerekeink az olasz szakember gondolatai nyomán ülnek kisszékeken, asztalkáknál az oviban és immár otthon is. A nagy hatású orvos, pedagógus alapvető gondolata ugyanis az volt, hogy a kicsiknek azt a közeget kell megadni, amelyben önállóan tevékenykedhetnek, és csak annyit szükséges segíteni, amennyit igényelnek. Stefán Mariann, a Magyarországi Montessori Egyesület elnöke azt mondja, érdemes tudni, hogy a svéd, a norvég, a dán, a holland, az új-zélandi, a német iskolák többsége Montessori. Franciaországban, Svájcban és Angliában 30 százalék körüli ezen intézmények aránya, mostanában terjednek Kínában és Koreában is. A világ minden táján, összesen 86 nyelven alkalmazzák a kiváló pszichológus tanításait. Az 1907-ben általa alapított Casa dei Bambiniben (Gyermekek Háza) szerzett tapasztalataira építve megírt, 1909-ben megjelent könyvét 136 nyelvre fordították le. Több ismert ember a módszernek köszönheti sikereit. „Bár a kezdetekben a Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin rendkívül ellenszenves volt egymásnak, később mindenki számára láthatóan jól működtek együtt. Aztán kiderült: mindketten Montessori-szellemiségű óvodába és iskolába jártak” – említi meg az egyesület vezetője.

FEJLESZTŐESZKÖZÖK

Maria Montessori abban hitt, hogy a tanulás aktív folyamat. Korosztályokra bontott tananyaga a gyerek érzékszervi (látás, hallás, tapintás, ízlelés) fejlesztésére helyezi a hangsúlyt: az ezeket stimuláló speciális játékok mellett a matematikai és anyanyelvi érzék erősítéséhez, a környező világ átfogó megismeréséhez, az önállóság kialakulásának a segítéséhez szükséges módszerekre fókuszált és ilyen eszközöket használt. Ezek óvodában játékokat, alsó tagozatban természetes anyagokból készült, többnyire logikai tudást fejlesztő speciális tárgyakat, míg felső tagozatban csoportos társasjátékokat jelentenek. Juhász Edit, a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium igazgatója ottjártunkkor megmutatta, hogyan használják saját eszközök készítésére ezeket az elveket.


Maria Montessori 1940-ben. Arra tanított, hogy tiszteljük a gyermekeket (Fotó: storypick.com)

„Az alsósoknak Andi néni a kivonás megértését és gyakorlását szolgáló tojástartó dobozt készített, valamint kartonból ragasztott, nyolcoldalú dobókockát, amellyel a szorzótáblát gyakorolják a gyerekek. Puxler Andrea Bergamóban (Olaszország) végezte el az eredeti Montessori-pedagógusképzést. Tőle tanul nálunk minden tanár és tanító” – magyarázza Juhász Edit. Ezek az eszközök is részei annak az előkészített környezetnek, amelyben a gyerek önállóan tud tanulni és képes ellenőrizni saját tudását. Az alsósok összes termében – hasonlóan egy óvodai csoportszobához – van elkülönített rész a társaságra nem vágyók számára, a csoportmunkára, a játékra és a pihenőre. A Montessori-módszer sajátossága: a fejlesztőeszközöket és a játékokat olyan módon helyezzük el, hogy azok közül a gyerekek saját igényüknek és fejlettségi szintjüknek megfelelően szabadon választhassanak, a nap folyamán bármikor. „Felsőben ezek már elmaradnak, viszont a padokat nem színházteremszerűen rendezzük el, hanem U alakban, így a tanár mindenkivel egyformán tud kapcsolatot létesíteni, és a tanulók egymással is tudnak munka közben beszélni” – mondja Juhász Edit. A metódus lényegéhez tartozik, hogy a gyerekek az önkiszolgálás minden előnyét élvezhetik. Ehhez szükséges a tudatosan berendezett, hozzájuk méretezett környezet, például az óvodákban a kis vécék, mosdók. „Montessori nevéhez fűződik a vegyes korcsoportú óvoda és a »naposi« rendszer is” – emeli ki Stefán Mariann. 

ÖNÁLLÓ MUNKA

„Míg a tehetségeseket, a jobb képességűeket gátolja a frontális oktatás és a kötött haladási ütem egy hagyományos iskolában, nálunk sokkal több és nehezebb feladat megoldására sarkallja őket a pedagógus. Amíg a kevésbé jó adottságúakkal foglalkozik, addig a tehetséges diákok érdekes példákat oldanak meg; persze segítséget, magyarázatot bármikor kérhetnek” – meséli Juhász Edit, aki egyébként elmondta: náluk a legnagyobb túljelentkezés éppen a valamilyen tanulási nehézséggel küzdő gyerekek köréből van: az 5 helyre rendszerint harmincan jelentkeznek. Minden évben 15 iskoláskorú gyermeket vesznek ugyanis fel, akik harmada sajátos nevelési igényű lehet. A pedagógus feladata nem a direkt tanítás, hanem olyan feltételek megteremtése, amelyek között minden gyerek a tevékenysége során maga fedezi fel a dolgok tulajdonságait, a világ összefüggéseit. „A diákok tudását értékeljük, nem azt, amit nem tudnak” – mondta. Megfigyelői státuszból minden pedagógus megismeri a diákjait, így tud értő segítséget nyújtani, s ezáltal méri fel, milyen tudásszinten kell az adott gyermeket fejleszteni. A frontális oktatás ritka, de felsőben már elkerülhetetlen: a tanár elmondja, miről lesz szó a tananyagban, esetleg saját illusztrációval segíti a megértést. Ötödik osztályos korukra a montessoris gyerekek megérnek rá, hogy nagyobb tananyagokat is önállóan dolgozzanak fel, együtt készülnek a számonkérésre. A pedagógus feladata a diákot elvezetni ahhoz az eszközhöz, amelyik a fejlettségének megfelel, s csak annyit segíteni, amennyire a továbblépéshez szüksége van. „A nevelőnek nehezebb ezt a magatartást elsajátítani, mint a hagyományos tanítást és fegyelmezést” – mondja Stefán Mariann. 

A MONTESSORI-MÓDSZER FŐBB JELLEMZŐI

A gyerekek megtanulják a konkrét, majd az elvont fogalmakat

Egy időben egy fogalmat sajátítanak el

Spontán módon, megerőltetés nélkül tanulnak

Fejlesztik pozitív énképüket

Uraivá válnak a környezetüknek, nő az önbizalmuk és az önállóságuk

Megtanulják önmaguk, egymás, valamint a világban létező minden dolog elfogadását és tiszteletét

Önállóan választják ki azt a tevékenységet, amellyel foglalkozni szeretnének

Ezek is érdekelhetnek

További híreink