Hirdetés átugrása →
Bezár ×

Politikai célokra használt egy budapesti gimnáziumot az igazgatónő

HírekLengyel Gabriella

A választási kampány hajrájában készült egy klip az oktatásról.  Ellenzéki állásfoglalásról van szó, olyan képzavaros szöveggel, mint "Elménk kulcsa a jövő kapuját nyithatja", vagy "legyen hangos agyunknak a szívhangja, vagy vesszen a hallgatásnak írmagja"! Az esztétikai kérdések mellett sokkal érdekesebb az, hogyan adhatott helyt a forgatásnak a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium, egy állami intézmény. Ennek jártunk utána.

Tanulni akarunk

Szögezzük le, klipet forgathat bárki kedvére, annyit költ rá, amennyit akar, ott keres helyszínt, ahol tud, meg amit ki tud fizetni. Olyan klipet is lehet forgatni Magyarországon, mint Molnár Áron (noÁr) Tanulni akarunk című opusza, amely oktatásszakmai és politikai kérdéseket vet fel a szövegében. Mert olyanokat mond a rapper, hogy "Ha a tananyagban a deriválás, a kamat, az áfa ott van, akkor miért vagyunk zavarban a visszajáróval a boltban?" "Az oktatásnak bizony a legnagyobb bukása, ha fiatalokat nevel csupán lexikális tudásra."     

Politikai aktivizmusról van tehát szó, máris motoszkál az emberben a kérdés, van-e ennek helye egy középiskolában. Mert amikor kormánypárti politikus véletlenül betette a lábát egy felújított kisvárosi óvodába, akkor rögtön elindult a sivalkodás a politikai pedofíliáról, sorra jelentek meg a cikkek az Indexen és a 444-en, Szél Bernadett nem győzte a közlemények kiadását. Molnár Áron végignyilatkozta az ellenzéki sajtót, meg Olgát és Egont, de egyetlen “független” újságíróban sem merült fel, hogy kiskorúakat is használt politikai céljaira. Meg egy iskolát, az igazgatójával együtt.

Kérdezzük meg!

A klipből nem nehéz beazonosítani, hogy a főváros VIII. kerületében, a Horánszky utcában található Vörösmarty Mihály Gimnáziumban zajlott a forgatás. A Figyelő feltett néhány kérdést a gimnázium igazgatónőjének, Koromné Beck Zsuzsannának. Azt kérdeztük tőle, milyen szerződést kötött az alkotókkal, mennyi bérleti díjat fizettek a forgatásért. Illetve az is érdekelt bennünket, hogy  egyetért-e tanárként, szakmailag a gimnáziumban forgatott klip mondanivalójával, például azzal, hogy a gyerek jobban tudja, milyen tudásra van szüksége, hogy nincs szükség lexikális tudásra, mert a Google-on minden megtalálható? Nem gondolja-e, hogy a rapper szövege nagy mértékben aláássa az oktatás és a pedagógusok tekintélyét, presztízsét? 

De a válasz elmaradt

Mivel válasz többszöri megkeresésre sem érkezett, így a fenntartóhoz, a Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjéhez, dr. Tolnai Mariannához fordultunk, tőle is megkérdeztük, ki engedélyezte a klip forgatását. Egy lépéssel beljebb voltunk máris, mert kiderült, az intézmények vezetői saját hatáskörben dönthetnek arról, milyen médiamegkeresésnek tesznek eleget, szakmai kérdésekben szabadon nyilatkozhatnak. Mivel Koromné úgy döntött, nem áll szóba a Figyelővel, közérdekű adatigénylésben elkértük a bérleti szerződést.

Se szerződés, se bérleti díj

A közérdekű adatigénylésre a törvény szabta 15 napos határidő lejárta előtt jött meg a válasz, eszerint  a Vörösmarty Mihály Gimnázium vezetője saját hatáskörben engedélyezte az intézmény volt diákjának, Molnár Áron "noÁr” rapper klipjének forgatását. Mivel nem értesítette a tankerületi központot, így bérleti díjat nem állapíthattak meg, ezzel megsértette a belső eljárásrendet.

Politizáló tanárok felelőssége

Minden tanárnak és diáknak joga van a politikai véleménynyilvánításhoz, a probléma inkább az, milyen mértékben és formában. Vajon az esetleges ellentétes politikai vélemények nem okoznak-e más konfliktust is? A lelkes ellenzéki tanárok mindig félre tudják tenni az Orbán-kormány iránti ellenszenvüket, vagy naponta beleszövik a tanításba? Mert hallani olyan franciaórákról elitgimnáziumokban, amelyen a tanárok arról beszélnek, ezt az országot el kell hagyni. Mit tehet a szülő, aki ezzel nem ért egyet? 

Köznevelési törvény, belső eljárásrend, hűtlen kezelés

A helyzet úgy áll, hogy Koromné Beck Zsuzsanna igazgató döntése több ponton is aggályos jogilag. Nem vette ugyanis figyelembe a köznevelési törvény előírását arra nézve, hogy politikai mozgalom nem tevékenykedhet közoktatási intézményben. Nem jelezte a fenntartónak, hogy helyt adott a forgatásnak, ezzel megsértette a tankerület belső eljárásrendjét. Mivel nem kötött bérleti szerződést, és ingyen üzleti és politikai célokra adta oda a közintézményt, ezzel megkárosította a fenntartót, a magyar államot. A tankerület felelősségre vonja, ám a következményeket már nem osztják meg a nyilvánossággal.