Hirdetés átugrása →
Bezár ×

Perújítást kezdeményezett a Fenyő-gyilkosság felbujtója ügyében az ügyészség

Hírekfigyelo.hu

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség perújítási indítvánnyal fordult a Fővárosi Ítélőtáblához, mert álláspontja szerint Portik Tamás adott utasítást Jozef Roháčnak Fenyő János megölésére.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség – a Fővárosi Főügyészség előterjesztésével egyetértve – perújítási indítványt terjesztett elő a Fővárosi Ítélőtáblához Portik Tamás terhére, aki a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megbízást adott a már jogerősen elítélt Jozef Roháčnak Fenyő János kivégzésére – olvasható az ügyészség közleményében.

A perújítási indítvány lényege szerint Fenyő János sértett egy videókazetta terjesztő és egy napilapot kiadó gazdasági társaságnak is vezérigazgatója volt. A sértett és Gyárfás Tamás médiavállalkozó között az 1990-es évek közepétől üzleti vita, hatalmi harc és személyes ellentét alakult ki. Gyárfás 1997 évben elhatározta, hogy megöleti a sértettet, ezért 1997 szeptemberében először egy harmadik személyt bízott meg a feladattal, aki azt nem teljesítette, ekkor Gyárfás Portikhoz fordult. Portik Tamás Roháčot vette rá a sértett megölésére.

Jozef Roháč 1998. február 11-én a késő délutáni órákban a Budapest, II. kerület, Margit utcában a feltorlódott forgalom miatt a gépkocsijában várakozó sértetthez lépett, és egy gépfegyverrel kivégezte.

Az alapeljárásban a bíróság Jozef Roháč terheltet részben az Aranykéz utcai robbantás, részben Fenyő János sértett sérelmére elkövetett élet elleni bűncselekmény kapcsán marasztalta el több emberen elkövetett emberölés bűntette miatt. A jogerős ítélet tényállása szerint az Aranykéz utcai robbantás kapcsán Portik Tamás adott megbízást Jozef Roháčnak Boros József Károly sértett megölésére, míg a Fenyő János sérelmére elkövetett emberölés felbujtója ismeretlen maradt.

A Fenyő János sérelmére elkövetett cselekmény felbujtói tekintetében lefolytatott nyomozás során beszerzett új bizonyítékok – az alapügyben felmerült korábbi bizonyítékokkal együttesen értékelve – azt támasztják alá, hogy az Aranykéz utcai emberölés felbujtójaként jogerősen elmarasztalt Portik Tamás adott utasítást Jozef Roháčnak Fenyő János sértett megölésére is. Portik Tamás büntetőjogi felelősségre vonására perújítási eljárásban kerülhet sor az alábbiak miatt.

A több ember sérelmére elkövetett emberölés törvényi egység. Megállapításának akkor van helye, ha ugyanazon tettes akár egyetlen akarat-elhatározásból fakadóan, egyidőben, illetőleg egymást követően, akár különböző időpontokban és eltérő akarat-elhatározásból hajtja végre vagy kíséreli meg több ember megölését. A felelősségre vonásnak egy eljárásban kell megtörténnie. A felbujtó felelőssége a több emberen elkövetett emberölésért akkor állapítható meg, ha az egymással kvázi halmazati viszonyban álló emberöléseknek tettese egyugyanazon személy és a felbujtói magatartás e tettes által elkövetett legalább két emberölési részcselekményhez társul.

Az ügyészség közleménye szerint az e tárgyban irányadó büntető jogegységi határozat szerint, amennyiben a bíróság a vád tárgyává tett és a bűncselekmény egységébe tartozó cselekményt jogerősen elbírálta, határozata e bűncselekmény tekintetében ítélt dolgot eredményez. Nincs helye újabb vádemelésnek olyan részcselekmény miatt, amely a már elbírált bűncselekmény egységébe tartozik, de nem képezte a jogerős határozatban megállapított tényállás részét. Ebben az esetben a terhelt terhére perújításnak lehet helye.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az iratok áttanulmányozását követően úgy látta, hogy Portikkal szemben a perújítás elrendelésének törvényi feltételei fennállnak. A perújítás megengedhetősége kérdésében a Fővárosi Ítélőtábla dönt.

 

Bortófotó: Portik Tamás az Aranykéz utcai robbantás, valamint a Fenyő- és a Cinóber-gyilkosság összevont büntetőperének tárgyalásán a Fővárosi Törvényszék tárgyalótermében 2016. március 31-én. (MTI Fotó: Kovács Tamás)