Milyen esetben segíthet a szabadalmi ügyvivő? (X)

Hírek Szponzorált tartalom

Többnyire ismert a szabadalom jelentése. A szabadalom, amely egyébként helyesen szabadalmi oltalom, a találmányok jogi védelmének eszköze, amely korlátlan és kizárólagos jogot biztosít a szabadalom jogosultjának a találmány használatára és hasznosítására. De ki az a szabadalmi ügyvivő? Milyen kapcsolat van a szabadalmi oltalom és a szabadalmi ügyvivő között? A szellemi alkotások dokumentálásával, jogi védelmével és üzleti hasznosításával összefüggő feladatok és hivatalos eljárások szakszerű lebonyolítása – ezek között a szabadalmi oltalom megszerzése – szabadalmi ügyvivői szaktudást igényel. A kérdésre adható rövid válasz tehát: a szabadalmi ügyvivők azok a hivatásos képviselők, akik a szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben és eljárásokban, ezek között a szabadalmi oltalom megszerzésében szakszerű jogi képviseletet látnak el.

A szabadalmi ügyvivői tevékenység feltételrendszere

A szabadalmi ügyvivői tevékenység feltétele felsőfokú természettudományos vagy műszaki (mérnöki) és felsőfokú iparjogvédelmi végzettség, időtartamhoz kötött szakmai gyakorlat és szakvizsga. A szabadalmi ügyvivők jogi vagy közgazdasági végzettséggel is rendelkeznek, attól függően, hogy a jogérvényesítés, vagy a szellemi vagyongazdálkodás területére szakosodnak. Szabadalmi ügyvivő Magyarországon csak az lehet, aki a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara tagja. A kamarai tagság feltétele az igazolt szakmai végzettség és gyakorlat, az érvényes felelősségbiztosítás, és az ügyfelek kiszolgálását biztosító infrastruktúra igazolása. A szabadalmi ügyvivők kisebb része munkavállalóként, a munkáltató képviseletében végzi tevékenységüket. Többnyire azonban a szabadalmi ügyvivők egyéni ügyvivőként önállóan, vagy ügyvivői irodákba tömörülve látnak el iparjogvédelmi képviseleti tevékenységet. A magyar szabadalmi ügyvivőkről a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara vezet online is kereshető adatbázist (www.szabadalmikamara.hu), amely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapjáról (www.sztnh.hu) is elérhető.

Fotó: Shutterstock

Miért és milyen ügyekben érdemes szabadalmi ügyvivőhöz fordulni

A szellemi alkotások védelme, és az ezzel létrejövő szellemi tulajdon kezelése a szabadalmi ügyvivői tevékenység során megszerezhető szakértelmet és gyakorlatot igényel. Ennek megfelelően öt csoportba érdemes sorolni azokat az ügyeket, amelyekhez célszerű szabadalmi ügyvivő igénybevétele:

  • Első csoport: Jogi képviselet ellátása az iparjogvédelmi oltalom (ezek között a szabadalmi oltalom) megszerzésére, a szerzői művek és a védett ismeretek (know-how) regisztrálására irányuló hivatalos eljárásokban. (Megjegyzés: Iparjogvédelmi oltalom körébe sorolható: szabadalom, használati- és formatervezésiminta-oltalom, védjegy. Szerzői művek körébe sorolható: szoftver, adatbázis, műszaki tervek, művészeti alkotások.)
  • Második csoport: A szellemi alkotások értékesítésével (átruházás), használatával és hasznosításával (licenc), felhasználásának engedélyezésével, valamint a szellemi alkotások létrehozásával kapcsolatos kutatás-fejlesztési, vállalkozási, alkotói szerződések létrehozása és kezelése.
  • Harmadik csoport: A szellemivagyon-gazdálkodással összefüggő, iparjogvédelmi szaktudást igénylő feladatok lebonyolítása. Ide sorolható a szellemivagyon felmérése és szakszerű dokumentálása, a szellemivagyon-értékelése, a szellemivagyon-gazdálkodással összefüggő vállalati és intézményei szabályozások elkészítése.
  • Negyedik csoport: A vállalatok és az intézmények innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységével összefüggő innovációmenedzsment szakmai feladatok ellátása. A kutatás-fejlesztési projektek szakmai és munkatervének elkészítése. A hivatalos kutatás-fejlesztési minősítési eljárás lefolytatása, és az adókedvezmények igénybevételének támogatása. Az innovációs és a kutatás-fejlesztési pályázatok szakmai fejezeteinek elkészítése, a pályázatok lebonyolítása.
  • Ötödik csoport: Az egyéb, kifejezetten szabadalmi ügyvivői szakértelmet igénylő feladatok lebonyolítása. A téma- és az újdonságkutatás lefolytatása, valamint a jogtisztaság megállapítására irányuló kutatások és szakvélemények elkészítése. A speciális iparjogvédelmi eljárások lefolytatása (például: nemlegesség, törlés, megsemmisítés), valamint szakmai közreműködés az iparjogvédelmi, a szerzői jogi, illetve az üzleti titokhoz kapcsolódó kapcsolatos jogérvényesítési ügyekben (bitorlás).

A tapasztalatok szerint, az ilyen ügyek lebonyolítása során már rövid távon egyértelművé válik, hogy mikor és miért fontos a szabadalmi ügyvivő segítsége, mikor érdemes szabadalmi ügyvivőhöz fordulni. Ha szeretne többet megtudni a szabadalmi ügyvivői tevékenységről, vagy szakmai segítséget venne igénybe a szellemi alkotásával, szellemi tulajdonával, vagy szellemivagyon-gazdálkodási problémájával kapcsolatban, több évtizedes szakmai múltunkra alapozva készséggel nyújtunk szakmai segítséget. További információ » www.kjj.hu

Ön tudta?

A szabadalom jelentése: A szabadalmi oltalom a találmánynak minősülő szellemi alkotások jogi védelmének eszköze. A találmány és a szabadalom jelentését és fogalmát, a megszerzéséhez szükséges iparjogvédelmi eljárás szabályait külön jogszabály, az 1995. évi XXXIII. törvény, közismertebb nevén Szabadalmi törvény határozza meg.

Borítókép forrása: Shutterstock

További híreink