74-679 74-924 77-601 77-602 77-604 77-605 77-881 77-882 77-883 77-884 77-885 77-887 77-888 78-702 000-080 000-081 000-082 000-083 000-084 000-085 000-086 000-087 000-089 000-093 000-094 642-544 642-545 642-551 642-552 642-564 642-565 642-566 642-567 642-577 642-582 1Z1-533 1Z1-535 1Z1-536 1Z1-539 1Z1-540 1Z1-541 1Z1-542 1Z1-543 1Z1-545 70-545-Csharp 70-545-VB 70-547 70-547-Csharp 70-547-VB 70-548-Cplusplus 70-443GB2312 70-444 70-444GB2312 70-445 70-446 70-447 70-448 70-450 70-451 70-452 70-453 70-454 70-455 70-457 70-458 70-459 70-460 70-461 70-462 70-463 000-913 000-914 000-915 000-917 000-918 MB6-872 MB6-884 MB6-885 MB6-886 MB6-889 MB7-221 MB7-222 MB7-223 MB7-224 MB7-225 070-347 070-350 070-351 070-400 070-401 070-403 070-410 070-411 070-412 070-413 070-414 070-415 070-416 070-417 070-431 070-431GB2312 070-432 070-432GB2312 070-433 070-441 070-441GB2312 070-442 070-442GB2312 070-443 070-443GB2312 070-444 070-444GB2312 070-445 070-446 070-447 1Z0-055 1Z0-058 1Z0-060 1Z0-061 1Z0-062 1Z0-101 1Z0-102 1Z0-108 1Z0-109 1Z0-117 MB5-857 MB5-858 MB6-202 MB6-203 MB6-204 MB6-205 MB6-206 MB6-282 MB6-283 400-101 exam 70-410 exam 050-SEPROAUTH-02 exam 200-120 exam MB2-703 exam 070-462 exam 70-462 exam 70-461 exam 070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam Figyelő online |Társadalom | Dőzsölők és szűkölködők - Miből gazdálkodnak az egyházak?


Dőzsölők és szűkölködők - Miből gazdálkodnak az egyházak?

Figyelő Online - Sághy Erna
2012.09.29  08:02   
mail
nyomtatás
Mennyi pénzből és hogyan gazdálkodnak az egyházak, miután a kormány radikálisan megváltoztatta az egyházi törvényt, átalakítva az állami támogatás elosztását? A Figyelő Online utánajárt.
Közzétette az egyházaknak felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékának összesítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Összesen 5 milliárd 87 millió forintról döntöttek a magyar személyi jövedelemadózók, közel 1 millió 280 ezer állampolgár. A legtöbb pénzt - mint minden évben - ezúttal is a Magyar Katolikus Egyház számára ajánlottak fel a hívek, 605 700 fő, összesen 2 297,7 millió forintot. Második helyen a Magyarországi Református Egyház 832,8 millió forintos bevétele áll, amely közel 211 ezer adózótól származik. A sorrendben utánuk következik a Magyarországi Evangélikus Egyház, 239,3 millió forinttal, valamint a Magyarországi Baptista Egyház 89,6 millió forinttal. Meglepetés, hogy a kifejezetten tőkeerős, jól kereső híveket toborzó Hit Gyülekezetének 25 814 tagja kevesebb összeget, („mindössze" 57,2 millió forintot) ajánlott fel, mint a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének 17 480 szimpatizánsa, akiknek a jövedelemadójuk egy százaléka összesen 87,1 millió forintot tett ki.
A tavaly életbe lépett új egyházi törvény lényegében tizedére csökkentette az elismert egyházak számát, a törvény ma 31 felekezetet ismer el egyházként. Az idén még 90 egyház rendelkezett technikai számmal, tehát fogadhatta az adózók 1 százalékos felajánlásait, de közülük 58 az idén utoljára jogosult a személyi jövedelemadózók által felajánlható 1 százalékra. (Az adóhivatal által közzétett szja összesítő listában azonban csak az első 31 szerepel.) Ezen szervezetek tavaly december 20-ig benyújtották az egyházként való elismertetésre irányuló kérelmüket, azonban azt az országgyűlés elutasította. A törvény viszont lehetővé tette számukra, hogy idén utoljára még fogadják az 1 százalékos felajánlást, de többet erre nem számíthatnak. A többi, korábban egyházként bejegyzett szervezet idén már egyesületként működhet tovább, s így már a „civil" 1 százalékokért versenyeznek a társadalmi szervezetekkel.

A „kirostált" felekezetek, pusztán azzal, hogy egyesületként egészen más gazdálkodási szabályok vonatkoznak rájuk, valamint az általuk fenntartott oktatási és szociális intézmények elveszítették a jogosultságot a kiegészítő állami támogatásra, komoly anyagi veszteségeket szenvedtek el. Az egyik leginkább helyzetbe került felekezet az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyar Evangéliumi Testvérközösség, amely az egyházi törvény több rendelkezését kifogásolva júliusban az Alkotmánybírósághoz fordult. A kifogásokat az AB befogadta. Az egyházvezető szerint alkotmányellenes, hogy az egyházak elismeréséről az Országgyűlés átláthatatlan feltételek szerint, politikai döntés keretében határoz, amellyel szemben nincs hatékony jogorvoslati lehetőség. A panasz külön sérelmezi a törvény azon rendelkezéseit, amelyek megvonják az egyházi státuszt a korábban jogszerűen működő egyházaktól. A parlament a Magyar Evangéliumi Testvérközösségtől (MET) is megvonta az egyházi státuszt, annak ellenére, hogy megfelelt a törvényi követelményeknek. A közösség fenntartja a Wesley János Lelkészképző Főiskolát és a hajléktalanok ellátását végző Oltalom Karitatív Egyesületet.

Mindenesetre a személyi jövedelemadó 1 százalékát az egyházak meglehetősen szabadon, belső szabályaikban rögzített módon használhatják fel. Ráadásul a Horn-kormány alatt létrejött Vatikáni megállapodás alapján ezt az összeget immár - támogatás formájában - pluszban még az állam is odaadja. Tehát minden felajánlott 1 százalék összege gyakorlatilag dupla bevételt jelent az egyháznak.
Az egyházi iskolák a normatív támogatáson felül kiegészítő támogatást is kapnak az államtól, mégpedig az önkormányzati pótlólagos ráfordítások átlagát. Az egyházi kollégiumokkal együtt jelenleg mintegy 550 egyházi közoktatási intézmény működik Magyarországon, mintegy százezer tanulóval, idézi az adatot Rixer Ádám az egyházak gazdálkodásáról szóló tanulmányában.

Az egyházak ezen felül a szociális, egészségügyi és kulturális intézmények fenntartásához a normatív állami hozzájáruláson kívül kiegészítő támogatást kapnak az államtól. A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi intézmények fenntartói kiegészítő támogatásra jogosultak.

Egyházi ingatlanok helyzetének rendezése, az egykori egyházi ingatlanok visszajuttatása2011. december 31-ikén lezárult, az államosított egyházi ingatlanok utáni állami kártalanítás azonban pénzbeli juttatás formájában gyakorlatilag örök bevételt jelent a történelmi egyházak számára. Az 1991-es, kártalanításról is rendelkező törvény nyomán az egyházak mintegy nyolcezer igényt nyújtottak be az államnak. Az igények számát tekintve az összes igényből a Magyar katolikus Egyház 52-53 százalékot, a Magyarországi Református Egyház 35-36 százalékot, a Magyarországi Evangélikus Egyház 6-6,5 százalékot, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 4-4,5 százalékot jegyez, a kisebb egyházakra együtt 1százalék jut.
Az ingatlanok összértékéből a katolikusok 67 százalékra tartott igényt. A rendszerváltás utáni időszakban hatalmas vagyonra tett szert. 2001 végéig 732 helyrajzi számon lévő ingatlant kapott vissza kormányhatározattal, 565 ingatlant pedig közvetlen megállapodással, 31,2 milliárd forint nyilvántartási értéken. További 1239 helyrajzi számon lévő ingatlanról évi 2,3 milliárd forint összegű járadék fejében véglegesen lemondott, és tudomásul vette, hogy 1192 általa igényelt ingatlant nem kap vissza. Mintegy 730 helyrajzi számon lévő, 33,8 milliárd forint nyilvántartási értéken szereplő ingatlan sorsa rendezetlen, írta a Magyar Narancs, 2002. június 6-án megjelent cikkében.

Az egyházak a tagjaiktól egyházi adót szedhetnek, ez számukra adómentes jövedelem, csak saját egyházi felettes szervüknek kell róla elszámolniuk. A perselypénzek és az egyházi adók összege nem nyilvános. Létezik még a stólapénz, amelyet az egyházi szolgáltatásokért a papnak kell fizetni. Ennek a kisebb része az egyházé, nagyobb része a pap bevétele, aki részben ebből fedezi megélhetési költségeit. A papi személyek sem személyi jövedelemadót, sem társadalombiztosítási járulékot, sem pedig nyugdíjjárulékot nem fizetnek, 2000 év elejétől mégis biztosítottnak minősülne, és állami egészségügyi ellátásra és öregségi nyugdíjra is jogosultak. Mind a stólapénz, mind a perselypénz, minden adománnyal egyetemben, adómentes.
Ugyancsak 2000. január elseje óta az egyházak visszaigényelhetik az áfát, az ingatlan-kártalanítás követő beruházásoknál az áfa visszaigénylés automatikus volt. Az érintett egyházak egykoron államosított ingatlanjaik egy részéről - vatikáni megállapodásban rögzített módon - járadék fejében lemondhattak, sőt járadék-kiegészítésben is megállapodtak, amennyiben az érintett egyház közcélú tevékenysége ezt indokolta.

A már idézet tanulmány szerint 2011-ben a korábbi évhez képest 5,3 milliárd forinttal ugrott meg a katolikus egyház járadék-kiegészítése. Az egyházak összesen 67,4 milliárd forint ingatlanigényről mondtak le járadék fejében. Az éves járadék összegét 1998 és 2001 között 4,5 százalékban, 2001-től 5 százalékban állapították meg, s ezt az évente valorizált minden érintett egyház az örökkévalóságig, vagy jogutód nélküli megszűnéséig kapja, és hitéleti és közcélokra szabadon használhatja fel. (Ez az összeg 2007-ban 8,71 milliárd forint volt.)

Minden egyház jogosult a hitoktatás állami támogatására a mindenkori átlagos pedagógus-óradíjnak megfelelően, amit évente lehet igényelni. Az egyházak bármely közoktatási intézményben szervezhetnek hitoktatást, amelynek programját az érintett egyház határozza meg. A feltétel csak annyi, hogy a hitoktatónak felsőfokú lelkészi vagy teológus képesítéssel kell rendelkeznie, és rendelkeznie kell az illetékes egyházi hatóság megbízásával. 2002. január elejétől az első Orbán-kormány döntése nyomán fizetés-kiegészítést ad az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgáló papoknak és lelkipásztoroknak.

A győri katolikus számvevők esete a nem létező szabályzattal
Az egyházak teljes szabadságot és autonómiát élveznek egy demokratikus államban, ami abban is megnyilvánul, hogy a hit gyakorlása mellett az egyházi pénzek kezelésének szabályait is maguk határozzák meg a felekezetek, mégpedig saját belső szabályzatukban. A gazdálkodás meglehetősen szabadsága - amely egyrészt a hívek adományaira, másrészt az állami támogatások felhasználására vonatkozik - olykor az egyházi személyek értékítéletét is összezavarja abban a tekintetben, hogy mi legális és mi nem az. Legalább is ez derül ki a győri katolikus egyházmegyei számvevőszék két tagja ellen sikkasztás vádjával zajló bírósági tárgyalás legutóbbi fordulóján elhangzott vallomásokból, amelyről a Hetek című hetilap írt.
A megyei főügyészség vádirata szerint az egyházmegyében nem volt számon kérhető belső szabályzat - amelynek hiánya tág teret hagy az önkényes pénzgazdálkodásra. Kérdés, a egyházi hierarchiában ki a felelős azért, ha hiányzik az egyház által elvárt szabályzat? Mindenesetre ennek örve alatt a számvevők a vád szerint öt éven keresztül sajátjukként bántak az egyházmegye pénzével, ami milliárdos tétel volt, hiszen a hetilap szerint ebben az időszakban csak állami támogatásból évi egymilliárd forint folyt be a kasszába. A vádlottak különböző befektetések útján szerzett profitot magáncélra használták fel. A Győri Egyházmegyei Hivatal korábbi számvevőjét és társát különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta meg a megyei főügyészség. A vádlottak a vádirat szerinti cselekményt egy balatonszepezdi üdülő megvásárlása, berendezése, felújítása kapcsán követték el - tájékoztatta a Heteket Dr. Máté Kinga, a Győri Törvényszék sajtószóvivője. „Mivel az egyházmegye nem végezhet vállalkozási tevékenységet, ezért például ostyasütésre hozták létre a Dioecesis Bt.-t, melynek beltagja és ügyvezetője a számvevő lett, kültagja az a jogász, aki T. Györgyöt a püspök úr megbízásából később feljelentette. Ez a társaság vásárolta meg az üdülőt 117 millió forintért, amiről az ügyészség szerint sem a püspök, sem a gazdasági bizottság nem tudott" - áll a hetilapban.
Az egykori egyházmegyei számvevőt fentiek mellett azzal is vádolja az ügyészség, hogy további 163 millió forinttal a sajátjaként rendelkezett, 64 millió 600 ezer forintot fizetett ki jogosulatlanul, adómentes tiszteletdíjban és munkahelyi kölcsönben részesítve az egyházmegye dolgozóit, valamint számlakivonatokat is hamisított. „Összességében nem csináltam mást, mint az egyházmegye egyik zsebéből a másikba tettem át a pénzt" - értékelte tetteit a bírónőnek T. György. Úgy hiszi, mindenről el tud majd számolni, és értelmetlen megtérítendő kárról beszélni, amikor az ingatlanvagyon és annak haszna továbbra is egyháza birtokában vannak, írta a Hetek. Az ügy és a vallomásban elhangzottak azt mutatják: az egyházi pénzgazdálkodás finoman szólva is sokkal lazább keretek között zajlik, mint amilyet például egy állami támogatásból működő iskolától, vagy akár egy egyesülettől is megkövetelnek.

mail
nyomtatás

Hozzászólások

Mi húzza majd a gazdaságot a következő három évben?

A beruházások és az export biztosan nem. De akkor mi?

Cseh katonák jönnek hozzánk. Miért?

A határőrizetben segítenek majd, ahogyan a lengyelek és a szlovákok is.

Konrád György: Orbán egy társadalomszobrász

A kisebbség magabiztossá vált, a többség pedig nem tudja ezt kellő lelki rugalmassággal kezelni - vélekedett lapunknak az író.

Húszezer afrikai tanult programozni

Afrika munkaerőpiaca dinamikusan bővül: minden évben több mint egy magyarországnyi emberrel.Durva lépésre szánta el magát Simicska cége

Csoportos létszámleépítést jelentett be a Közgép a munkaügyi központnál - írja az Index.

Változás jöhet az adósságrendezési eljárásban

A magáncsődtörvény módosítását javasolta Trócsányi László igazságügyi miniszter.

A teljes egészségügy felülvizsgálatát követeli az Együtt

Az egészségügy ma Magyarországon "krónikus beteg" - reagált az Együtt az új egészségügyi államtitkár hivatalos bejelentésére.

Múzeumi program az egyenlőtlenség ellen

A nemzetközi projekt a hátrányos helyzetű, gyakran alacsony presztízsű lakókörnyezetben élő fiatalokra fókuszál.

hello-magazin
sh-media, webfejlesztés

üzleti innováció
SAP

Húszezer afrikai tanult programozni

Afrika munkaerőpiaca dinamikusan bővül: minden évben több mint egy magyarországnyi emberrel.